Beurs4 dec '13 10:40Aangepast op 4 dec '13 13:18

Woningcorporaties schimmig over beloningscultuur

Auteur: Eva Oude Elferink

Woningcorporaties zijn vaak niet transparant over de beloning van hun bestuurders. Dat blijkt uit onderzoek op basis van de jaarverslagen door het Financieele Dagblad, De Stentor en het adviesbureau Roag. Het gebrek aan transparantie is in strijd met de eigen sectorcode, de Governancecode Woningcorporaties.

Van de 381 woningcorporaties in Nederland is 43 procent onvoldoende transparant over de beloning van hun bestuurders. Vorig jaar was dat nog 35 procent.

Zo blijkt een op de zes woningcorporaties geen jaarverslag te publiceren. Van de corporaties die dit wel doen, hebben 59 - veelal kleine corporaties - nagelaten daarin informatie op te nemen over salarissen. Bij nog eens 26 corporaties zijn de salarisopgaven onvolledig.

Sterke verschillen
De zelfcorrigerende werking die het publiceren van informatie over salarissen en bonussen moet hebben, gaat hierdoor niet op, zegt Aldert Dreimüller, directeur van adviesbureau Roag.

Salarisgegevens in jaarverslagen blijken daarnaast sterk te verschillen van gegevens die branchevereniging Aedes publiceert, terwijl beiden zich op de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties zouden moeten baseren.

Dit komt volgens Dreimüller doordat er een verschil is tussen de informatie die in jaarverslagen staat vermeld en wat bij het ministerie wordt opgegeven. "In veel gevallen is er sprake van mist. Zo zien we bijvoorbeeld in een jaarverslag dat op de plek waar de Raad van Commissarissen informatie moet geven over de salarissen, een bedrag wordt genoemd volgens de Aedes-code. Maar achterin bij de toelichting staat in een kleine cijfertjes 'volgens het ministerie' een ander, hoger bedrag."

Definitieprobleem
Er is sprake van een definitieprobleem, stelt Gerrit Teunis, directeur van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal. "In de zin dat we vandaag van Aedes horen ‘wilt u dit opgeven’, morgen vraagt de minister ‘wilt u dat opgeven’ en even anders staat het weer in de code. Dat is geen excuus, maar het is wel een ondersteuning van wat de heer Dreimüller ook noemt, namelijk dat het ‘mistig’ is. Daar moet een einde aan komen."

Teunis pleit ervoor dat minister Stef Blok van Wonen ingrijpt door meer duidelijkheid af te dwingen. "De mogelijkheid die hij daartoe heeft, gebruikt hij tot nu toe alleen voor de financiële affaires die we al kennen. Maar je zou zo langzamerhand verwachten dat het publieke belang van openheid rond dit soort zaken inmiddels zo groot is dat je op dit punt ook eens een ingrijp mag verwachten."

Gerelateerde artikelen