Beurs6 dec '13 15:34

VEB: uitspraak Hoge Raad duwtje in de rug

Auteur: Harmen Simon Teunis

De uitspraak van de Hoge Raad dat Fortis zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid rond de overname van ABN Amro is voor de Verenigingen van Effectenbezitters een duw in de rug in de zaak die loopt tegen Fortis.

De VEB wil de schade verhalen en vraagt nu een verklaring voor recht. Niels Lemmers van de VEB legt uit: "Die vraagt de rechtbank te verklaren dat Fortis onrechtmatig heeft gehandeld jegens alle beleggers. Vervolgens moet je kijken welke schade daar bij past."

De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van wat de rechtbank als onrechtmatig beschouwt , wat de koersontwikkeling was en hoeveel aandelen men had, zegt Lemmers. "Als je ervan uitgaat dat bij die emissie voor 13 miljard aan nieuwe aandelen is uitgegeven en die emissie het grote probleem is, daar is men echt misleid, en je de World Online-problematiek er op toepassen, dan kun je zeggen dat de schade bij ongeveer 13 miljard ligt."

Dit geld zou door het huidige Fortis, oud-bestuurders en begeleidende banken betaald moeten worden.

De VEB vroeg in 2010 de ondernemingskamer al om wanbeleid vast te stellen. Dat de Hoge Raad nu vaststelt dat Fortis zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid, betekent dat er voor Ageas, zoals Fortis nu heet, geen mogelijk meer is om zich hier tegen te verzetten, stelt Lemmers tevreden vast. "Dat is prettig want daarmee staan juridisch ook feiten vast. Dit arrest geeft een slinger aan onze misleidingszaak die we voeren bij de rechtbank Amsterdam om laten vast te stellen of wanbeleid ook hetzelfde is als aansprakelijkheid."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen