Beurs10 apr '13 15:35

Shell wil LNG groot maken voor binnenvaart

Auteur: Harmen Simon Teunis

Shell ziet een gouden toekomst voor LNG, vloeibaar aardgas. Want, zo redeneert Shell, het is goedkoper, schoner en minstens zo betrouwbaar als diesel. LNG heeft dus de toekomst, zeker voor de binnenvaart.

Woensdag werd in de Rotterdamse Haven de met LNG gestookte tanker Greenstream in gebruik genomen. Shell Nederland-directeur Dick Benschop is enthousiast. "We hebben nu het eerste binnenschip dat op LNG, vloeibaar aardgas, vaart. Dat schip is speciaal daarvoor gebouwd en ontwikkeld."

Benschop vindt het vooral van belang dat het een economische manier is om aan de nieuwe milieueisen te voldoen. Er zijn ook niet veel alternatieven, legt hij uit. "Voor de personenauto kun je zeggen dat je over gaat naar elektrisch en misschien later ook waterstof. Maar voor het zware transport heb je dus vloeibare brandstof nodig. Vloeibaar aardgas is nu mogelijk geworden en dat gaat nu beginnen."

Kip of het ei
Maar daar is wel aparte infrastructuur voor nodig. Zo moeten er op alle binnenvaartroutes ook pompstations komen. Benschop vergelijkt het met het klassieke vraagstuk van de kip of het ei. Dat is volgens hem ook van toepassing wanneer je met een nieuwe brandstof begint.

"Alles moet tegelijk komen. De motoren moeten ontwikkeld worden, de schepen of voertuigen moeten gebouwd worden. Het aardgas moet beschikbaar zijn. Het moet verkocht worden en er moet in geïnvesteerd worden. Je ziet nu dat eigenlijk over een breed front al die partijen die nodig zijn, die tegelijk diezelfde beweging maken", zegt Benschop.

En de reden dat het nu zo ver is, is tweeledig. "Er is veel meer aardgas in de wereld beschikbaar dan we ooit dachten. En dan zijn er nog de milieueisen die ook aan het zware vervoer gesteld worden. En aardgas is daar een heel goede oplossing voor."

Investeringen vereist
Maar een dergelijk alternatief vereist ook investeringen, "En je moet er van op aan kunnen dat bedrijven als Shell en andere bedrijven dan investeren in die bunkerplaatsen en tankstations. Dat begint nu allemaal op gang te komen. Ook met dit schip wat voor onszelf vaart, willen we het goede voorbeeld geven."

Wat regelgeving betreft, zijn er nog wel wat losse eindjes. "Gelukkig heeft de gemeente Rotterdam er voor gezorgd dat we daar kunnen bunkeren. Het schip kan dus gaan varen naar Basel en weer terug. Dat haalt hij op een volle tank. Maar er zullen, ook voor vrachtauto’s meer plekken moeten komen. Aan die regels, het liefst afgestemd tussen verschillende Europese landen, moet de komende maanden nog wel gewerkt worden. Maar ik zie positieve steun, ook van de kant van de overheid. De minister is hier vandaag ook bij aanwezig. Ik hoop dat het gaat gebeuren."

Kans voor Nederland
De ontwikkeling is tegelijkertijd een belangrijke kans voor Rotterdam maar tegelijkertijd voor heel Nederland. "Het is een strategische mogelijkheid. Als wij deze vloeibaar gas-hub gaan ontwikkelen, sluit dat goed aan bij Nederland als aardgasland. Er is een aanvoerterminal voor vloeibaar gas in Nederland van Vopak en GasUnie. Dus dan gaan alle stukjes bij elkaar passen."

Het succes hangt volgens Benschop af van de inzet van de verschillende betrokken partijen en of deze allemaal volhouden. “Motoren moeten ontwikkeld worden. Schepen en auto’s moeten gebouwd worden. Bunkerplaatsen plaatsen moeten gemaakt worden. LNG moet geïmporteerd en gekocht worden. Iedereen moet mee blijven doen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen