Beurs3 jun '13 09:30

KPMG voor bijna 900.000 euro beboet door AFM

Auteur: BNR Webredactie

Accountantsorganisatie KPMG heeft twee boetes opgelegd gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van in totaal bijna 900.000 euro.

De reden is "onvoldoende kwaliteitsbeleid en onjuiste interne procedures'', maakte de toezichthouder vandaag bekend.

Gewaarschuwd
De boetes hebben betrekking op de periode februari 2008 tot juli 2009. KPMG is volgens de AFM meerdere malen gewaarschuwd voor tekortkomingen in de procedures, gebruikt voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.

Accountantsorganisaties moeten beschikken over een zogeheten stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit stelsel bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de medewerkers moeten worden gevolgd.

Geen verdere juridische procedures
KPMG laat weten dat er in de loop van 2009 maatregelen zijn genomen waardoor de organisatie weer voldoet aan de wettelijke eisen. ,,We accepteren deze kritiek van de AFM over dit specifieke kwaliteitsonderdeel zoals dat bijna vijf jaar geleden was ingericht. Inmiddels hebben we ook een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken. We erkennen de tekortkomingen in ons kwaliteitssysteem die we op dat moment hadden en betreuren dat dit heeft plaatsgevonden'', zegt KPMG-accountant Marc Hogeboom.

KPMG ziet af van verdere juridische procedures.

Gerelateerde artikelen