Beurs14 feb '13 15:06Aangepast op 14 feb '13 15:35

Olieprijs tot 40 procent lager door schalierevolutie

Auteur: Karin Backx

De mondiale olieprijs daalt de komende twintig jaar 20 tot 40 procent door de opkomst van schalieolie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van PwC. Nederland kan profiteren van deze groei. Het zorgt voor toenemende olieactiviteiten in de Rotterdamse haven en een hoger bruto binnenlands product.

PwC heeft in het onderzoek gekeken naar de potentiële impact van de toekomstige productiegroei van schalieolie. Hieruit blijkt dat de wereldwijde impact van schalieolie de komende twintig jaar zorgt voor lagere olieprijzen, een hoger wereld-bbp en veranderende geopolitieke verhoudingen.

In potentie kan het wereldwijd opgetelde bruto binnenlands product de komende twee decennia als gevolg van de schalierevolutie toenemen met 2,7 biljoen dollar. Deze toename staat ongeveer gelijk aan de totale economie van het Verenigd Koninkrijk.

Olie-exporteurs
Het effect loopt volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, per land sterk uiteen. “Grofweg zullen de handelsbalansen van traditionele olie-exporteurs, zoals het Midden-Oosten en Rusland, op lange termijn dalen.”

“De handelsbalansen van industrielanden die veel olie importeren, zoals Duitsland en Japan, profiteren juist van een verhoogd aanbod. Landen als Amerika, die zowel veel olie importeren als op grote schaal schalieolie produceren, zullen op zoek moeten naar een nieuw evenwicht. Hun afhankelijkheid van het buitenland neemt af, maar door dalende olieprijzen dalen ook hun opbrengsten.”

Aardgasbaten
Ook Nederland staat volgens Velthuijsen voor een “strategische uitdaging” door de nieuwe olie. “Nederland heeft een energie-intensieve economie. En ons land verdient veel aan de handel, de verwerking en het vervoer van olie en olieproducten.”

Maar er bestaat ook een risico voor ons land. “Zolang olie- en gasprijzen in zekere mate nog gekoppeld zijn, loopt Nederland een risico op lagere gasbaten. Nederland moet bij lagere olieprijzen op zoek naar de combinatie tussen die lucratieve rol, een transitie naar een CO2-arme energiehuishouding en een lage termijn visie op gasbeleid,” besluit Velthuijsen.

Daling olieprijs
Uit het rapport van PwC komt naar voren dat de mondiale productie van schalieolie in potentie kan oplopen twaalf procent van de totale olieproductie. Dat staat gelijk met bijna 14 miljoen vaten per dag. Door het verhoogde aanbod kan de olieprijs de komende twintig jaar 25 tot 40 procent dalen, ten opzichte van de EIA-basisvoorspelling van 133 dollar per vat in 2035.

Het wereldwijde bruto binnenlands product stijgt hierdoor de komende twintig jaar tussen de 2,3 en 3,7 procent, wat gelijk is aan 1,7 tot 2,7 biljoen dollar.

Leisteen
Olieproducten kunnen tegenwoordig olie halen uit moeilijk doordringbare aardlagen, zoals leisteen (schalie). Door nieuwe winningstechnieken, zoals horizontaal boren en 'fracken' (het vermorzelen van harde steenlagen), zijn immense, voorheen onwinbare voorraden olie en gas nu wel te ontginnen. Hierdoor neemt de winning van schalieolie een vlucht, momenteel vooral in Amerika. PwC voorspelt dat de productie van schalieolie zou kunnen oplopen tot twaalf procent van de totale olieproductie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen