Beurs26 jan '12 10:08Aangepast op 26 jan '12 11:02

Veel restaurants en cafés failliet

Auteur: Pieter van den Akker

Het afgelopen jaar is voor veel restaurants, snackbars, cafetaria’s en cafés fataal geweest. Het aantal faillissementen van de horecabedrijven is in 2011 met 28 procent gestegen.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en natuurlijke personen in ons land is vorig jaar uitgekomen op 9531. Dat is ongeveer evenveel als in 2010, zo werd vandaag ook bekend.

Minder bedrijven, meer personen
Hoewel het aantal gelijk is, is de situatie ten op zichte van vorig jaar wel veranderd. Er gingen namelijk minder bedrijven failliet, maar meer personen. Waarom er meer particulieren failliet gingen, vroeg BNR’s Paul van Liempt vanmorgen aan Peter Hein van Mulligen van het CBS: “Dit heeft vermoedelijk te maken met de slechte  vermogenspositie van veel huishoudens, huizen worden minder waard, waardoor mensen failliet gaan.”

Detailhandel krijgt klappen
Van Mulligen geeft aan dat er grote verschillen tussen de bedrijfstakken zijn opgemerkt. De detailhandel heeft in 2011 zware klappen gekregen; het aantal faillissementen  steeg met 28%. De vervoerssector daarentegen profiteerde vorige jaar van het aantrekken van de export.

Mede ingegeven door de sombere vooruitzichten van het IMF en het CPB voorspelt Van Mulligen dat het aantal faillissementen de komende jaren niet zal afnemen. Dit is volgens hem natuurlijk erg afhankelijk van de economische situatie.

2400 particulieren failliet
Het aantal bedrijfsfaillissementen kwam uit op bijna 6200, een afname van 1 procent. Het aantal faillissementen van particulieren nam in 2011 toe met bijna 2 procent tot 2400. In Flevoland was deze toename het grootst.

Historisch hoog
In 2009 bereikte het aantal faillissementen het hoogste niveau ooit met meer dan 10 duizend. Dat werd veroorzaakt door de economische crisis. In de jaren erna was er weliswaar sprake van een lichte daling, maar het aantal faillissementen bleef historisch gezien hoog.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen