Beurs19 dec '12 10:14Aangepast op 19 dec '12 11:08

Melkkoe van provincies geeft minder melk

Auteur: Pieter van den Akker

Voor het eerst sinds 1981 daalt de opbrengst uit opcenten, de miljoenen die de provincies verdienen aan ons autogebruik. Dat komt niet door een lager tarief of omdat er minder auto's zijn, maar door de opkomst van zuinige auto's.

Daardoor verwachten Nederlandse provincies volgend jaar minder inkomsten uit motorrijtuigenbelasting te innen. Er wordt uitgegaan van 1451 miljoen euro aan opcenten, 5 miljoen minder dan dit jaar werd binnengehaald, meldde het CBS woensdag.

Motorrijtuigenbelasting
Het bedrag dat de provincies uit de hoofdsom van motorrijtuigenbelasting ontvangen, is afhankelijk van het wagenpark. Niet alleen het aantal auto's bepaalt de omvang van de motorrijtuigenbelasting, maar ook het gewicht en de milieubelasting van de afzonderlijke auto's.

Voor zeer zuinige auto's is momenteel geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen