Beurs8 mei '13 13:34

Memo voor Gehaktdag: uitgaven Rijk lager, belastingopbrengst ook

Auteur: BNR Webredactie

Het werd geen drie procent, dat wisten we al, maar het begrotingstekort  is in 2012 wel voor de derde keer op rij gedaald. Het tekort kwam uit op 4,1 procent.

De uitgaven van het Rijk voor onder meer zorg, sociale zekerheid, onderwijs bedroegen vorig jaar 242,7 miljard euro, 2,6 miljard minder dan begroot. Maar ook de belasting- en premieopbrengsten waren lager dan geraamd: 220,5 miljard. Dat was 11,4 miljard minder dan waarop was gerekend.

De belastingtegenvaller was het directe gevolg van de economische malaise. Bij vrijwel alle belastingsoorten kwam er minder binnen, maar vooral bij de loon- en inkomstenbelasting.

Gehaktdag
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën schrijft dat in zijn Financieel Jaarverslag Rijk 2012, dat woensdag openbaar is geworden. Het wordt volgende week woensdag in de Tweede Kamer besproken tijdens de jaarlijkse Verantwoordingsdag. De Kamer blikt die dag (ook wel 'gehaktdag' genoemd) terug op het voorgaande jaar.

Overheidsschuld
Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaven in 2012 samen 24 miljard meer uit dan er binnenkwam. Dat is 67 miljoen per dag.

De overheidsschuld nam door de negatieve ontwikkelingen toe met 34 miljard euro tot 428 miljard, ofwel 71,2 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de EU-regels mag de staatsschuld eigenlijk hooguit 60 procent bedragen; voor het begrotingstekort geldt normaal gesproken een limiet van 3 procent.

Minder goed
Dijsselbloem wijst erop dat het met de Nederlandse economie vorig jaar beduidend minder goed ging dan was verwacht. In de tweede helft van het jaar zorgden afnemende groei van de export, daling van het besteedbaar inkomen van de huishoudens en dalende huizenprijzen voor een recessie. In plaats van de geraamde groei van 0,75 procent was er sprake van een krimp van 1 procent.

De minister, sinds enkele maanden ook voorzitter van de eurogroep (het overlegorgaan van de landen die de euro hanteren), toont zich positief over de aanpak van Europese schuldencrisis. Volgens hem zijn er stappen gezet om de crisis te bedwingen en de stabiliteit van de muntunie te vergroten.

Bedrijfsvoering op orde
Dijsselbloem wijst er verder op dat de bedrijfsvoering van het Rijk op orde is. De rechtmatigheid van de uitgaven kwam rijksbreed uit op 99,8 procent. Dat is ruim onder de 'tolerantiegrens' van 1 procent. Er waren wel enkele kleinere rechtmatigheidfouten, vaak door het onvoldoende naleven van de aanbestedingsregels. Er zijn maatregelen genomen om het inkoopbeheer te verbeteren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen