Beurs31 jan '13 07:31

Bouwsector moet vanaf de grond worden opgebouwd

Auteur: Thijs Baas

De werkgelegenheid en investeringen in de bouw lopen in 2013 en 2014 sterk terug. Herstel wordt pas verwacht tussen 2015 en 2018.

Vooral de woningbouw zal nog even geduld moeten hebben, blijkt uit ramingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Sinds de crisis uitbrak gingen in de sector 50.000 voltijdbanen verloren. De komende twee jaar zullen nog eens 27.000 voltijdbanen verdwijnen.

De bouwproductie daalde dit jaar met 5 procent naar een voorlopig dieptepunt van 49,9 miljard euro. In 2012 bedroeg de daling 7 procent. Nieuwbouwwoningen krijgen de zwaarste klappen, met een totaal productieverlies van bijna 20 procent in 2012 en 2013. Ook in dit segment daalden de investeringen met bijna een vijfde.

Buitenland
Ten opzichte van de ontwikkelingen van de woningbouw in het buitenland is de Nederlandse situatie niet erg florissant. Alleen Spanje, Ierland en Portugal stonden er in Europa wat dat betreft slechter voor. "In vergelijking met Duitsland, België en Frankrijk is de terugval van de Nederlandse woningbouwinvesteringen zelfs uitzonderlijk groot te noemen."

Het instituut meent het overheidsbeleid vooral een onbedoeld negatieve invloed heeft gehad, in meerdere opzichten. Het EIB doelt met name op de moeizame discussie over het afschaffen danwel het beperken van de hypotheekrenteaftrek en de steeds strengere kredietregels.

Een gematigd economisch herstel kan in 2014 leiden tot een stabilisatie van de bouwsector. Het EIB denkt dat de productie van nieuwbouwwoningen licht kan stijgen, met 3 procent tot 53.000 stuks. "Het herstel wordt hierbij gematigd door beleidsmaatregelen."

Bouwproductie
Het herstel voor de gehele bouwproductie kan vanaf 2015 vorm krijgen, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4 procent tot en met 2018. De nieuwbouw van woningen zal de sterkste opleving kennen, al lijkt het bouwvolume te lijden te krijgen onder het overheidsbeleid ten aanzien van koopwoningen.

De negatieve effecten van de hypotheekrenteaftrek-beperking zullen groter zijn dan de positieve effecten van de verlaagde overdrachtsbelasting. "Zonder de maatregelen in het Lente- en Regeerakkoord zou de bouwproductie op de middellange termijn bijna 15 procent hoger kunnen uitvallen dan nu het geval zou zijn."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen