Beurs10 jun '13 13:00Aangepast op 10 jun '13 14:29

DNB: begrotingsnorm onhaalbaar zonder bezuinigingen

Auteur: Pieter van den Akker

Het zal premier Rutte niet lukken om in 2014 het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen, tenzij er 6 tot 8 miljard euro extra wordt bezuinigd. Dat blijkt uit berekeningen die de Nederlandsche Bank maandag naar buiten brengt.

De Nederlandse consument houdt volgens macro-econoom Job Swank nog steeds de hand op de knip. Dat is een flinke rem op de economie.

Job Swank van DNB zegt in gesprek met verslaggever Harmen van der Veen: "2013 kan je het beste als een zure appel beschouwen. Daar moet je doorheen bijten. Iets van die zurigheid zul je in 2014 ook nog voelen, maar het gaat dan al wel bergopwaarts. We zullen in dat jaar nog een positieve groei gaan zien."

Consumptie volgt later
Als het een beetje meezit, gaat het herstel in 2015 wat sneller, zegt Swank. "Nederland is een kleine jongen op het wereldtoneel, ook in de wereldeconomie. Dat houdt dus in dat het herstel altijd in het buitenland begint. Dan krijg je de uitvoer, vervolgens trekken de investeringen aan en daarna de consumptie. Dat is het patroon. Dat de consumptie niet meteen op gang komt, is eigenlijk wel logisch."

Is dat patroon niet eens te doorbreken door aan de onderkant te zeggen dat het besteedbaar inkomen van de Nederlander wordt verruimd door minder belasting te heffen? "Dat is op dit moment niet een van de meest voor de hand liggende oplossingen. Het gevolg daarvan zou zijn dat het overheidstekort weer groter wordt dan we eigenlijk verantwoord vinden. Dus die weg wil je niet bewandelen."

Huishoudboekje op orde
Swank benadrukt dat het voor de overheid belangrijk is om 'het huishoudboekje op orde te krijgen'. "Dat betekent dat je daar niet al te veel van hoeft te verwachten om de inkomens van huishoudens op peil te brengen. Dat neemt niet weg dat de overheid bepaalde maatregelen heeft genomen, bijvoorbeeld in de sfeer van pensioenpremies, waarmee je de consument wat kan ontlasten. Dan creëer je een behoorlijke bestedingsruimte."

De DNB vindt het een aantrekkelijke gedachte om het premiegeld dat vrijvalt door de voorgenomen verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw, in te zetten ten behoeve van de koopkracht. De pensioenfondsen zouden een steentje kunnen bijdragen aan herstel op de woningmarkt, door in hypotheken te beleggen. Daardoor kan de hypotheekrente dalen, wat het besteedbaar inkomen van veel huishoudens ten goede komt.

Forse tegenvaller
Eddy van Hijum van het CDA zegt op BNR: "Het is een forse tegenvaller, ook ten opzichte van ramingen die het CPB eerder maakte. Die gingen nog uit van 3,6 procent tekort in 2014. Dit laat zien dat het vertrouwen van de consument en de bedrijven in de economie niet omhoog is gegaan, in tegenstelling tot wat het kabinet verwachtte."

Herstel balans
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ziet in het herstel van de balansen van huishoudens, banken en overheid de belangrijkste oorzaak van de lagere groei. "DNB wijst erop dat het onvermijdelijk is dat de schulden worden afgebouwd. De PvdA houdt zich aan de Europese begrotingsafspraken, zoals ook is afgesproken in het Regeerakkoord. De zorgelijke cijfers onderstrepen het belang van de maatregelen in het woonakkoord en het sociaal akkoord.''   

Arnold Merkies van de SP constateert dat de situatie in heel korte tijd verder is verslechterd. "In heel korte tijd is de situatie weer verslechterd. Er is een enorm gebrek aan vertrouwen. Dat bezuinigingsfetisjisme werkt averechts, het levert juist minder op, door deuken in het vertrouwen. Bezuinigingen moeten ook niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd blijven hangen. We moeten met een investeringsagenda uit het slop zien te komen.''     

GL: gerichte investeringen
GroenLinks, Jesse Klaver: "Iedere keer dat we nieuwe cijfers krijgen over de economie vallen ze weer slechter uit dan verwacht. Het is duidelijk dat er met het huidige kabinetsbeleid geen einde aan de crisis komt. We hebben nu geen extra lastenverzwaringen en bezuinigingen nodig, maar gerichte investeringen om de economie weer aan de praat te krijgen, banen te creëren en de omslag naar een moderne duurzame economie te maken.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen