Beurs28 dec '12 06:12

Innovatie fiscaal aantrekkelijker voor ondernemers

Auteur: Anne-Greet Haars

Ondernemers die innovatieve diensten of producten leveren, kunnen makkelijker aanspraak maken op de belastingvoordelen die daarbij horen. Dat zegt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

De winst die een innovatieve ondernemer haalt uit vernieuwende activiteiten valt nu in de zogenoemde innovatiebox, waar een laag belastingtarief geldt. Maar de ondernemer moet daarvoor wel bepalen welk deel van zijn winst precies toerekenbaar is aan de innovatie.

Voor ondernemers is dat soms moeilijk, heeft Weekers geconstateerd. Hij introduceert daarom een methode met een vaststaand percentage. Als ondernemers hebben bewezen dat ze innovatief zijn, mogen ze in de nieuwe situatie 25 procent van hun winst plaatsen in de innovatiebox.

Daar geldt een belastingtarief van 5 procent op de winst, in plaats van 20 of 25 procent. De regeling kent wel een maximum van 25.000 euro en heeft daarmee vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Verbetering
Weekers: "Het wordt eenvoudiger om gebruik te maken van de innovatiebox en de toegankelijkheid wordt verbeterd, vooral voor het mkb. De innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven is belangrijk met het oog op de versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Ons land heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie met zijn innovatieve bedrijven en excellente kennisinstellingen. Het mkb neemt hierbij een belangrijke plaats in.''

Als het bedrijf heeft voldaan aan de eisen voor innovatief ondernemerschap, gelden de voordelen 3 jaar. Daarna wordt opnieuw bekeken of het bedrijf zich kwalificeert voor de innovatiebox.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen