Beurs1 jul '13 09:37

Rabobank doet schaliegasbusiness in de ban

Auteur: Pieter van den Akker

De Rabobank leent geen geld aan bedrijven die betrokken zijn bij schaliegaswinning. Ook boeren die winning van schaliegas door energiebedrijven toestaan, hoeven geen krediet meer te verwachten. Deze stellingname geldt wereldwijd, maar speelt vooral in de VS, omdat daar al schaliegas wordt gewonnen.

Een nieuw hoofdstuk in de schaliegasdiscussie: de bank is tégen. "Het is in het belang van onze klanten", antwoordt Bas Ruter, directeur duurzaamheid van de Rabobank Nederland, op de vraag waarom de bank zo duidelijk stelling neemt tegen de winning van schaliegas. "In de VS speelt het al. Wij financieren boeren die op schone grond goed willen boeren en voor schaliegas is niet aangetoond dat dat op een schone manier kan. Wij vinden het belangrijk dat we die landbouw niet in gevaar brengen."

Kunnen de boeren zelf geen goede keuze maken over de vraag of ze schaliegaswinning toestaan op hun land? "Het is voor ons risicomanagement ook belangrijk om te weten dat we dit soort risico's niet in de boeken hebben, dus we hebben de afspraak met onze klanten dat ze dat niet doe", zegt Ruter.

Bij twijfel niet inhalen
Wereldwijd is er een enorme discussie gaande over schaliegas. Wat moet er in de discussie naar voren komen wil Ruter zijn mening veranderen? "We hebben een beleid op hoofdlijnen wereldwijd. In de Amerikaanse situatie zijn een aantal dingen totaal anders dan in Nederland. Al was het maar de plek van de gasvoorraden en wie de eigenaar van het gas is. In Nederland is dat de staat, in Amerika de grondeigenaar. In Amerika zijn ze een stuk verder. In Nederland komt de discussie eraan en zullen we zien wat er voor de Nederlandse situatie logisch is. Vooralsnog is het bij twijfel niet inhalen."

Discussie
In Nederland wordt nog volop discussie gevoerd over schaliegas. Betekent dit besluit dat bedrijven die hier business in zien niet bij u hoeven aan te kloppen voor een lening? Hij benadrukt: "Voor ons is risicomanagement heel erg belangrijk, dus wij willen zekerheid dat het niet leidt tot risico's in onze kredietportefeuille. In Nederland is de discussie aanstaande. We zullen 'm nauwlettend volgen, want hij is voor ons van groot belang." 

Van andere banken heeft hij nog duidelijk standpunt gehoord op dit terrein. "Onze Amerikaanse actviiteit is ook reden om hier relatief vroeg een mening over te hebben."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen