Beurs19 dec '12 06:51

Nieuwe klap voor bouwplannen van woningcorporaties

Auteur: Anne-Greet Haars

Een nieuwe klap voor de woningcorporaties: ze krijgen nog minder geld te besteden en daarom worden er veel minder duurdere huurwoningen en koopwoningen gebouwd.

Dat komt omdat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de garantieregeling inperkt, meldt het Financieele Dagblad.

"Het WSW garandeert normaal alle kredieten van de woningcorporaties, zo'n beetje 95 procent, oftewel 86 miljard euro. Ze hebben nu nieuw beleid afgekondigd: het geld wat uit de verkoop van woningen komt, mogen de corporaties niet meer besteden aan niet-sociale woningen", vertelt FD-journalist Hans Verbraeken.

Dat nieuwe beleid betekent de komende jaren dus nog minder nieuwbouw. De bouw klaagt al flink over het kabinetsbeleid, zoals de nieuwe maatregelen rond de hypotheekrenteaftrek en de verzwaarde jaarlijkse verhuurdersheffing die tot 2014 oploopt tot 2 miljard euro per jaar.

Middelhoge inkomens
"Corporaties hebben niet alleen te maken met de echte lage inkomens, maar ook met middelhoge inkomens. Brussel heeft een paar jaar geleden uitgevaardigd dat corporaties zich alleen nog maar bezig mogen houden met inkomens tot 33.000 euro. Dat is eigenlijk een hele lage drempel. En veel mensen die ook niet veel te besteden hebben, zitten daar net boven, maar hebben ook woningen nodig", vertelt Verbraeken.

Buffer
Het geld moet in kas worden gehouden voor een buffer. "We hebben het bij Vestia gezien: als je te weinig geld in kas hebt en je moet bijstorten op je derivaten, dan kom je in de problemen. Dus je moet meer geld aanhouden, dat heeft de minister in oktober bepaald", vervolgt Verbraeken.

"De corporaties proberen zich hier tegen te verzetten. Ze willen gewoon wijken bouwen met verschillende woningen, omdat het goed is voor de wijk."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen