Beurs11 jul '13 11:23Aangepast op 11 jul '13 18:07

SNS doet obligatiehouders compensatievoorstel

Auteur: BNR Webredactie

De Vereniging van Effectenbezitters zal niet aarzelen om de voormalige bestuurders van SNS Reaal aan de tand te voelen als ook de Hoge Raad op een compensatie van 0 euro uitkomen voor gedupeerde SNS-beleggers.

Dat zegt adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB in BNR Spitsuur, die ook nog wel een appeltje te schillen heeft met de externe accountant. "Wat hebben jullie al die jaren nou gedaan? Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?"

De Ondernemingskamer oordeelde vanmiddag dat de schadevergoeding van minister Dijsselbloem van nul euro voor onteigende beleggers in het SNS-debacle onvoldoende is. De rechter beveelt een deskundigenonderzoek aan naar de hoogte van de schadevergoeding aan gedupeerde beleggers. Eerder pleitte de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ook al voor een onderzoekscommissie om te bepalen wat SNS nou echt waard is en wat de aandelen waard zijn én waren op 31 januari, één dag voor de nationalisatie.

"Blijkbaar mag de staat spulletjes afpakken van aandeelhouders en obligatiehouders", zegt Keyner. "Dat mag alleen niet zomaar, daar moet de staat een compensatie voor bieden op basis van een reële waardering. De Ondernemingskamer heeft wat moeite met de waardering van 0 euro van de minister. Een mooie indicatie van de waarde van een bedrijf of effect is de koers van het aandeel vlak voor de nationalisatie. En die aanwijzing heeft ook de Ondernemingskamer gegeven."

Management
De VEB volgt twee sporen, legt Keyner uit. Naast de noodzaak van een compensatie is ook het bedenkelijke management van SNS wat hem betreft aan de orde. "Bestuurders, commissarissen, maar ook een accountant die ieder jaar de jaarrekening heeft goedgekeurd. Ook die route moeten we niet vergeten."

Gelukkig, constateert Keyner, blijkt Nederland nog wel degelijk een rechtsstaat. "Als je iets afpakt, daar kunnen goede redenen voor zijn, maar dan moet je er wel wat voor terugkrijgen. Dat is toch belangrijk. Certificaathouders - die dachten een spaarproduct te hebben gekocht - hebben al wél een schadevergoeding van 90 procent binnengesleept. Logisch, vindt Keyner. "Ze hebben belegd en degene die de spaarproducten heeft uitgegeven, SNS Reaal, heeft niet de juiste informatie gegeven." 

SNS Reaal werd op 1 februari door minister Dijsselbloem (Financiën) genationaliseerd, nadat accute instorting dreigde door enorme afschrijvingen op slechte vastgoedleningen in het onderdeel Property Finance. Volgens Dijsselbloem was de bank zonder ingrijpen reddeloos verloren. De nationalisatie voorkwam volgens hem grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie.

Verdampt
Door de ingreep verdampte1 miljard euro aan aandeelhouderswaarde en achtergestelde leningen aan het financiële concern. Nederlandse banken werden ook voor 1 miljard euro aangeslagen voor de redding.

De VEB wil de schade verhalen op oud-bestuurders, een route die volgens Steef Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht  aan de Universiteit Leiden en advocaat bij DLA Piper, wel degelijk kansrijk is.

Aanbod SNS
SNS Bank bood gedupeerde beleggers aan de nominale waarde van hun certificaten terug te geven, maar wel na aftrek van een deel van de rente die zij tot nu toe ontvingen.

In plaats van de nominale rente van 5,16 procent die gold voor de participatiecertificaten, ontvangen zij over de gehele looptijd van 10 jaar de rente die in diezelfde periode werd betaald op 10-jarige staatsleningen. De Ondernemingskamer doet vanmiddag uitspraak: krijgen de gedupeerde beleggers compensatie voor de onteigening (en dus nationalisatie) van SNS Reaal?

Het gaat om een compensatievoorstel aan de houders van participatiecertificaten die in februari door de Nederlandse staat werden onteigend. Uit onderzoek bleek volgens de bank dat klanten bij aankoop onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerken en risico’s van het product.

Aanbod minister
Bartman schat de kans dat de Ondernemingskamer een bod doet boven het aanbod van de minister 'heel gering'. De Ondernemingskamer beoordeelt de redelijkheid van de schadevergoeding volgens hem op een toets van "de prijs die het zou hebben in het vrije verkeer,  op basis van het te verwachten toekomstperspectief van SNS in een situatie dat er geen onteigening zou hebben plaatsgevonden".

"Het eindoordeel was dat er geen toekomstperspectief is in de huidige constellatie van SNS. En dat is een gegeven waar de Ondernemingskamer niet omheen kan. Nogmaals: dit is geen hoger beroep over de vraag of de onteigening wel of niet terecht was; het gaat alleen om de prijsstelling."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen