Beurs27 jul '12 07:15

Mbo-scholen in gevaar door derivaten

Auteur: Arjan Meesterburrie

Scholen hou je bij je leest! Het afsluiten van derivaten is volgens AOb-voorzitter Walter Drescher een hele onverstandige manier om aan geld te komen.

Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat ROC Midden Nederland, ROC West-Brabant, ROC Zadkine (Rotterdam) en het ROC Albeda College (eveneens Rotterdam) zich verzekerden tegen hoge rente op hun leningen. Zo'n verzekering wordt een derivaat genoemd. Maar doordat de rente daalde, vormden de verzekeringen een blok aan het been van de onderwijsinstellingen.

Grillen van de beurs
Scholen moeten volgens AOb-voorzitter Walter Drescher geen financiële trucs uithalen waar ze helemaal geen verstand van hebben: "Als je lang geld nodig hebt om bijvoorbeeld een nieuw gebouw neer te zetten moet je dat ook langdurig financieren en niet afhankelijk maken van de grillen van de beurs. Dat is gewoon een hele onverstandige manier om aan geld te komen."

Niet meer beheersbaar
GroenLinks wil na het reces van de Tweede Kamer in september zo snel mogelijk een Kamerdebat over de riskante beleggingen van de mbo-scholen: "Er zijn gewoon heel derivaten bij die mbo's en ook bij andere scholen en dat is een soort van tikkende tijdbom. En er is altijd gezegd 'nee dat valt wel mee en het is beheersbaar', maar nu blijkt toch iedere keer dat het niet beheersbaar is. En dit is pas het topje van de ijsberg", zegt GL-kamerlid Jesse Klaver op BNR

Verbod op derivaten
GroenLinks vindt dat minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs moet ingrijpen in de sector en ervoor zorgen dat er niet meer in riskante financiële producten wordt belegd: "Ik heb een motie ingediend en die is aangenomen vlak voor het reces. En die zegt dat scholen niet meer mogen beleggen in derivaten, daarmee doe je het lek dicht. En het tweede dat ik heb gezegd is dat er een onderzoek moet komen naar de financiële risico's die scholen lopen.""

Mogelijke aanscherping regels
Minister van Bijsterveldt laat in een korte reactie weten dat de regels rond het financieel beleid van mbo-scholen en roc's verder zullen worden aangescherpt, als uit onderzoek blijkt dat de instellingen onverantwoorde risico's hebben genomen.

De minister verwijst naar onderzoek dat al eerder in gang is gezet.

CDA mist 38 miljard
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg eerder al een debat aan over problemen met derivaten bij woningbouwcorporaties, universiteiten en de slibverwerking in Brabant. Dat debat wordt waarschijnlijk snel na de verkiezingen van 12 september gehouden. Volgens Omtzigt is er nog 38 miljard euro verlies 'zoek' op de derivatenportefeuilles.

Afkopen
Volgens de Telegraaf zouden de scholen voor in totaal 17,7 miljoen euro het schip in gaan, als de verzekeringen nu zouden moeten worden afgekocht. Dat wil zeggen dat de negatieve waarde van de renteverzekeringen nu geen probleem is, maar wel als een van deze scholen in financiële moeilijkheden komt en de verzekering moet worden afgekocht.

Dat gebeurde onlangs bij de Amsterdamse onderwijskolos Amarantis en kostte de sector, die bijsprong, uiteindelijk 7 miljoen euro. Voor het onderzoek heeft de krant in totaal acht mbo-scholen onder de loep genomen.

Reactie PvdA
PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wil van de minister weten of deze berichten kloppen: "Als dit waar is, is men duidelijk met de verkeerde dingen bezig. Scholen moeten misschien wel eens wat geld sparen of apart zetten, maar er niet mee speculeren. Ze moeten zich bezighouden met onderwijs, that's it.''

Gerelateerde artikelen