Beurs29 feb '12 11:12

FNV: investeren in mensen en banen

Auteur: Harmen Simon Teunis

De FNV pleit voor meer investeringen in mensen en banen in plaats van het doorvoeren van meer bezuinigingen.

Het kabinet maakt verkeerde keuzes, bezuinigt te veel en verdeelt de rekening van de crisis oneerlijk, vindt de FNV. "Het kiest voor bezuinigingen op kwetsbare groepen".

Eerlijk delen
In het FNV-investeringsplan 'Niet slopen maar bouwen' pleit de vakcentrale onder meer voor het creëren van 50.000 banen en de invoering van een vermogensbelasting.

De vakorganisatie pleit er juist voor te investeren in "mensen, banen en eerlijk delen". Om de economie niet te schaden moet het financieringstekort niet te snel worden teruggebracht, aldus de FNV.

Banenplan voor 50.000 werknemers
Investeren in banen met perspectief is de beste manier om bestedingen en het consumentenvertrouwen op peil te houden, aldus de FNV.

De vakbond roept de werkgevers, maar ook uitzendbureaus en UWV Werkbedrijf, op om gezamenlijk te komen tot een banenplan voor 50.000 werknemers. Dat kan door geplande investeringen naar voren te halen.

"Bijvoorbeeld investeringen in het energiezuiniger maken van schoolgebouwen en ziekenhuizen", stelt voorzitter Agnes Jongerius. "Dat schept werk voor tienduizenden mensen."

Ook wil de FNV een werkgeversbijdrage voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Die vervalt wanneer een bedrijf minstens één procent jonggehandicapten in dienst heeft.

Vermogensbelasting
De vakcentrale constateert dat de vermogensongelijkheid in Nederland gestaag is gestegen.

"Bijna 60 procent van de vermogens is in handen van 10 procent van de bevolking." Invoering van een vermogensbelasting en een toptarief van 60 procent in de belastingen kan die ongelijkheid bestrijden, stelt de FNV.

Hypotheekrenteafrek
De FNV pleit ook voor een geleidelijke aanpassing van de hypotheekrenteaftrek om de (relatieve) bevoordeling van de hogere inkomens tegen te gaan.

De huizenmarkt "schreeuwt" om duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek, vindt de FNV. Die moet weer de functie krijgen waarvoor hij was bedoeld: het stimuleren van eigen woningbezit voor degenen die dat gezien hun inkomen nodig hebben.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen