Beurs30 sep '13 08:30

'Nederlandse garanties in vijf jaar vertienvoudigd'

Auteur: Thijs Baas

De Nederlandse garanties aan instellingen als de ECB, IMG en Europese noodfondsen zijn de afgelopen vijf jaar ruim vertienvoudigd.

Voor de start van de kredietcrisis in 2008 bedroeg de waarde van de garanties nog 18 miljard euro. Dat liep op tot 201 miljard eind 2012, berekende de Algemene Rekenkamer. Het betreft leningen aan Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje, allemaal met het doel de financiële crisis te beheersen. De Rekenkamer presenteert het rapport vandaag.

Risico's
De Rekenkamer, die vandaag het rapport presenteert waaruit deze bedragen naar voren komen, heeft het ministerie van Financiën op basis van de omvang van de garanties opgedragen de Tweede Kamer beter te informeren over de risico's die Nederland loopt. De risico's lopen per garantieregeling overigens nogal uiteen.

De Rekenkamer onderzocht acht instellingen, waaronder de Europese Investeringsbank en de European Financial Stability Facility. Daarnaast werden de risico's voor Nederland in kaart gebracht. Vijf van de acht instellingen blijken in hun jaarverslag geen melding te maken van de gelopen risico's, drie van de acht blijken niet of nauwelijks over financieel vermogen te beschikken om tegenvallers op te vangen.

Centrale banken
De garantie van de staat aan DNB geldt daarnaast ook door de claims die de centrale bank heeft op de centrale banken van Griekenland, Portugal en Cyprus. De Tweede Kamer is niet altijd bevoegd om een uitspraak te doen over deze DNB-garanties. De Kamer zoud an ook beter inzicht moeten krijgen in de garanties en risico's per instelling.

Minister Dijsselbloem heeft dat in algemene zin toegezegd, maar vindt het te ver gaan om per instelling een oordeel te geven over de financiële solidariteit, omdat dat de kredietwaardigheid negatief kan beïnvloeden. Dijsselbloem meldt tevens dat de garanties voor een van de noodfondsen in 2014 'substantieel' zal worden beperkt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen