Beurs2 jul '13 12:12

'Dienstverlening banken kan goedkoper'

Auteur: BNR Webredactie

Van strenge toezichthouder tot soepele conciërge. Volgens de AFM kan de dienstverlening in de financiële sector gevarieerder en goedkoper.

Dienstverleners bieden vaak een duur, integraal advies, terwijl een beperkter, vaak goedkoper, advies ook volstaat. Maar is het niet juist de AFM die erop toestaat dat dienstverleners zo compleet en uitgebreid mogelijk zijn in hun adviezen?

Misverstand
Tim Mortelmans, hoofd toezicht financiële onderneming van de AFM: "Dat is een veelgehoord argument. Ik denk dat het een misverstand dat we willen proberen weg te nemen. De AFM heeft de afgelopen jaren veel adviezen en leidraden in de markt gezet. Het is volgens mij goed om duidelijk te maken dat dienstverlening op verschillende manieren kan. Bij sommige klanten past een heel integraal, compleet verhaal. Bij anderen past een kort, krachtig advies."

Hij gaat verder: "Het provisieverbod, dat zowel bij beleggingsdienstverlening als bij hypotheekdienstverlening is ingevoerd, zorgt ervoor dat consumenten een beter beeld krijgen van de kosten van de dienstverlening. Voor het gevoel van de klant zal het in ieder geval duurder zijn. Daarom moeten dienstverleners duidelijk maken wat hun toegevoegde waarde is. Die toegevoegde waarde kan heel verschillend zijn. Ze moeten vooral vooraf duidelijk maken wat ze leveren."

Skype, vragenlijsten
Volgens Mortelmans is het van de sector van groot belang te innoveren. "We zien dat veel partijen toch een beetje blijven hangen in het verleden. Maar de huidige tijd vraagt om andere dienstverlening en mogelijkheden. De online en automatiseringsmogelijkheden zijn veel groter geworden, of je het nu over Skype of over vragenlijst op internet hebt. Er zijn veel meer mogelijkheden dan vroeger. De consument heeft er ook behoefte aan, dus wij vinden dat de dienstverleners daar op in moeten spelen."

Hij gelooft niet dat het toezicht van AFM op dienstverleners slapper wordt. "Als er dienstverleners zijn die fundamenteel uit de bocht vliegen, zullen we die nog steeds aanpakken. Maar we proberen wel met de sector in dialoog te gaan om te kijken waar de dienstverlening efficiënter kan, zodat de klant er maximaal van profiteert."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen