Beurs28 jan '13 12:56

Probleem private schulden nog altijd onderschat

Auteur: Thijs Baas

Private schulden vormen het grootste gevaar voor de koopkracht, en dus voor de economie. Veel privaat geld stroomt naar vastgoed en financiële sectoren, en dat moet echt veranderen, zegt Dirk Bezemer, econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Daarom is het volgens Bezemer jammer dat de kwestie van de private schulden grotendeels genegeerd wordt. "Dat is op dit moment het grootste probleem. Het is vrij normaal om te praten over hoe erg overheidsschulden zijn en bijna raar om te praten over hoe erg private schulden zijn." Een goed toezicht is wat hem betreft een absolute voorwaarde voor de aanpak van deze private schuldenberg.

De komst van een Europese bankenunie kan een stap in de goede richting zijn, maar dat hangt er volgens Bezemer erg van af wat er binnen dat raamwerk gebeurt. "Gaan we banken echt aanmoedigen om minder hypotheken uit te geven, minder in financiële producten te investeren en meer in de economie. Dat is al een hele denkstap voorwaarts als je het over new economic thinking hebt."

Toezicht
Aan goed toezicht heeft het sinds de jaren '80 grotendeels ontbroken, vindt Bezemer. Het huidige groeimodel, dat stamt uit de jaren '80, is gestoeld op schulden, en dat het systeem op zijn einde loopt, is duidelijk. Vooral grootschalige deregulering leidde tot een afname van de hoeveelheid regels en een verandering van de aard van de regels die de overheid en de financiële autoriteiten opleggen aan de financiële sector.

Met name het loslaten van regels op kredietplafonds en het rentepeil leiden bijna onvermijdelijk tot een financiële crisis. "Overmatige kredietverstrekkingen zullen vooral toeslaan in sectoren waar ze meer kwaad doen dan goed, zoals de huizenmarkten en andere financiële markten. Schuld op zich is goed, als het maar goed ingezet wordt", legt Bezemer uit.

"Dus als overheidsbestgedingen productief ingezet worden - denk aan duurzaamheid en vergrijzing - is dat een goede manier van schuld gebruiken." De verplichting om af te lossen op hypotheken is een stap vooruit, meent Bezemer, al zal het op de korte termijn voor veel mensen pijn doen. "Dat betekent dat schulden ook afgelost worden en niet alleen opgebouwd, en dat móet."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen