Beurs6 sep '12 06:31Aangepast op 6 sep '12 10:20

Salarishuis corporatiebazen blijkt onverwoestbaar

Auteur: Thijs Baas

Zeker een derde van de directeuren van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de Balkenendenorm.

Er zijn ook grote problemen met de transparantie van de salarissen aan de top. Veel corporaties wilden niet eens inzicht geven in de cijfers, terwijl de corporaties onderling wel die afspraak hebben gemaakt.

Bij 30 procent van de 231 onderzochte corporaties bleek de directeur meer dan 191.000 euro -de Balkenendenorm- te verdienen. En dat geldt niet alleen voor de grote woningcorporaties, er zijn ook grootverdieners onder de corporatiedirecteuren van kleinere clubs.

Volgens Heino van Essen, voorzitter van de Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties, is er inmiddels wel degelijk ingegrepen. "Het uitgangspunt is de norm volgens de normering topinkomens. Dat is feitelijk de Balkenendenorm, maar dan vergelijkenderwijs herberekend. En als je dat berekent, dan is het niet 30 procent, maar 6 procent."

Glijdende schaal
Aldert Dreimuller, directeur van adviesbureau RoA, herkent het mechanisme. "Ze komen langzaam op een glijdende schaal. Maar zijn er ook een heleboel die wel netjes verdienen. Een aantal jaren geleden was het gebruikelijk, werd je verleid. Nu is dat anders en nu zouden ze het eigenhandig terugdraaien."

"Mijn hoop was altijd dat de corporaties zichzelf uit het moeras zouden trekken en zich beter zouden gedragen op het gebied van de bedrijfslasten. Ik ben de hoop verloren dat ze dat zelfstandig zullen doen. Aedes zou daar een rol in kunnen spelen. Ze proberen dat ook met de zogenaamde zelfregulering, maar de sector is versnipperd."

Ook VVD-Kamerlid Betty de Boer vindt dat Aedes een voortrekkersrol moet spelen in het beperken van de directeurssalarissen. "Ik ken zelf directeuren die meer dan de Balkenendenorm verdienden, die uit eigen beweging het salaris naar beneden hebben gedaan. Het kan niet zo zijn dat in deze tijd dat iedereen de broekriem aan moet halen, zulke excessieve salarissen omgaan in een sector die mensen moet huisvesten met de laagste inkomens."

Het gaat om buitensporige bedragen, vindt ook PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. "Ze geven aan hoe ver de top van de corporaties is af komen te staan van de kerntaak: het huisvesten van lage en midden-inkomens. Gelukkig kan dit niet meer voor de nieuwe gevallen, maar dan nog vind ik de Balkenendenorm voor een corporatiedirecteur veel te hoog."

Ingrijpen
Er is zelfs een aparte vereniging van corporatiedirecteuren, die zeer waarschijnlijk niet in haar eigen vlees zal  gaan snijden. Dus lijkt er weinig anders op te zitten dan de minister te laten ingrijpen. Dat lijkt lastig bij organisaties die in principe zelfstandig zijn, maar Dreimuller ziet wel degelijk mogelijkheden. "Waarom niet? Juridisch is het lastig. Het geld is van de corporaties en ze zijn zelfstandig."

"Maar als ze zich niet gedragen terwijl ze publieke taken hebben kan de minister wel degelijk ingrijpen. Corporaties moeten doelmatig werken en dat doen ze niet. Ze hebben drie maandhuren nodig om alleen hun eigen salarissen en bedrijfskosten te betalen. Dat zou niet moeten mogen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen