Beurs21 jan '13 10:55Aangepast op 21 jan '13 13:39

Openheid en betrokkenheid criciaal voor vertrouwen

Auteur: Thijs Baas

Het vertrouwen in de overheid en het bedrijfsleven is in Nederland schrijnend laag. Openheid en betrokkenheid, dat is het devies.

Dat

Afgelopen jaar is het vertrouwen in onze leiders dus nóg dieper gezonken dan in 2011, blijkt uit de jaarlijkse Edelman Trust Barometer, die deze week wordt gepresenteerd in Davos. Maar één op de tien Nederlanders gelooft zakelijke en politieke leiders op hun woord.

Laatste twee jaar
"We zien dat het vertrouwen in de overheid en bedrijven vooral de laatste twee jaar is gedaald. De jaren daarvoor steeg het vertrouwen. Ik wijt dat voor een groot deel aan de politieke crisis met kabinetswisselingen en de economische crisis die Nederland hard begint te voelen. Dus ik vind het er echt een conjunctuurverschijnsel."

Elders in Europa is de verwachting misschien eerder bijgesteld. "Vertrouwen heeft ook te maken met gewenning. Wij zijn gewend aan veel vertrouwen en dat gaan we wel kwijtraken. Nederland daalt van alle landen ook het hardst in het vertrouwen naar beneden."

Relatief hoog
Volgens Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Nyenrode Business Universiteit, is het vertrouwen in Nederland ondanks de snelle daling nog relatief hoog. "Nederlanders geven aan dat ze het vertrouwen terug kunnen krijgen door meer engagement - meer openheid en betrokkenheid van bedrijven - en meer integriteit vanuit het management."

Typisch Nederlands
En dat is typisch Nederlands, meent Jeurissen. Evenals het relatief hoge gebruik van social media. Het effect daarvan kan Jeurissen niet goed inschatten. "Twitter kan leiden tot meer transparantie en meer informatie over bedrijven, dus dat zou het vertrouwen ook verder kunnen vergroten."

Politici kunnen nog heel wat leren van het bedrijfsleven, meent de hoogleraar. Zo zouden ze zich beter aan hun woord moeten houden en een langetermijnvisie neer moeten leggen. Dán keert het vertrouwen ongetwijfeld terug...

Gerelateerde artikelen