Beurs17 dec '13 07:55Aangepast op 17 dec '13 14:34

Banken nog altijd niet open over lobby-activiteiten

Auteur: BNR Webredactie

Nederlandse banken zijn nog steeds niet open genoeg over hun lobby-activiteiten. Alle banken zeggen hier volledig over te rapporteren, maar uit onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen blijkt dat geen enkele bank dat ook echt doet.

De parlementaire Commissie-De Wit deed onderzoek naar de oorzaken en aanpak van de financiële crisis en bepleitte juist meer openheid over de financiële lobby.

Publiek-privaat belang
"Lobby is gedefinieerd als alle activiteiten die worden gedaan om het overheidsbeleid te beïnvloeden", stelt onderzoeker Rens van Tilburg allereerst vast. "Het is op zich prima dat banken daar ook over meepraten, zeker als het gaat om beleid voor hun eigen sector. Ze hebben allerlei specifieke kennis en ervaring die ze dan kunnen inbrengen. Maar het gevaar is altijd dat ze in gesprek met beleidmakers niet zozeer bezig zijn het publieke belang, alswel dat ze toch vooral hun eigen private belang voorop zetten."

"De lobby-activiteiten van NVB - zoals de inbreng over voorstellen die in de Kamer voorliggen of van de kant van de ministeries komen - kun je bij ons op de site allemaal nalezen", zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. "ING laat het zien, en ook ABN Amro neemt een aanbevelingen van het SOMO-rapport mee. Wij zullen op onze website en onze verslaglegging meer aandacht besteden aan onze input in zaken die in Den Haag spelen, dus wat dat betreft denk ik dat we goed onderweg zijn."

Delen
Lobbyen is wat Buijink betreft niet veel meer dan het delen van je expertise en informatie. Wat bijvoorbeeld Kamerleden daarmee doen is aan hen, maar het is in het belang van de banken dat ze de informatie zo goed mogelijk op tafel hebben. "Er zijn ook momenten dat besluiten worden genomen die wij niet zo verstandig vinden, maar dan hebben wij al onze informatie wel op tafel gelegd. en zo hoort het ook."

Dat gevaar is juist in de financiële sector heel groot, aldus Van Tilburg. "De overheid speelt een heel belangrijke rol. Het gaat om heel grote belangen en een hele hoop geld. Het is een complexe en ondoorzichte sector en bovendien een waar heel weinig publieke belangstelling voor was, zeker vóór de crisis. Het gevaar is dan dat je een heel klein groepje krijgt dat met elkaar het beleid maakt. We hebben met de financiële crisis gezien waar dat toe kan leiden."

Proces openbreken
Daarom vindt hij dat het proces moet worden opengebroken. ''Zodat iedereen er over mee kan praten zodat onafhankelijke wetenschappers maar ook clubs als de Consumentenbond mee kunnen praten over nieuw beleid."

Het is heel erg goed dat dit aan de orde wordt gesteld", reageert Commissievoorzitter Jan de Wit (SP) op BNR. "Ik neem aan dat de woordvoerders op het gebied van Financiën in de Kamer kennisnemen van het rapport en er hun voordeel mee doen. Als het om wetgeving gaat, ligt het voortouw natuurlijk bij de Tweede Kamer. Die kan zelf bepalen wat er op dit punt moet gebeuren, hoe een en ander inzichtelijk moet worden gemaakt, maar ook of en hoe banken open, eerlijk en transparant moeten zijn over hun lobby-activiteiten."

    

Gerelateerde artikelen