Beurs10 jan '13 16:36Aangepast op 10 jan '13 16:51

Pensioenen omlaag door belastingen

Auteur: BNR Webredactie

Pensioengerechtigden krijgen vanaf januari 2013 te maken met een ‘flink lagere' netto pensioenuitkering. De verlaging kan oplopen tot meer dan vijf procent.

Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Daarvoor heeft de Pensioenfederatie donderdag gewaarschuwd.

De verlaging mag volgens de koepelorganisatie niet worden verward met de pensioenverlagingen die tientallen pensioenfondsen per 1 april moeten doorvoeren omdat hun financiële positie dit vereist.

Loonheffing
Sinds het begin van het jaar is het tarief van de loonheffing in de eerste loonbelastingschijf fors verhoogd: met 3,9 procent naar 19,1 procent.

Voor iemand met een maandelijkse bruto pensioenuitkering van 500 euro scheelt dit netto circa 20 euro per maand en bij een aanvullend pensioen van 1000 euro loopt dat verschil op tot bijna 40 euro, rekent de Pensioenfederatie voor.

Nadelig effect
Daar komt de hogere bijdrage voor de zorgverzekeringswet bovenop. Dat kost gepensioneerden nog eens tot meer dan 10 euro netto per maand extra.

"Hoe hoger de pensioenuitkering, des te groter het nadelig effect van beide overheidsmaatregelen. De iets hogere AOW per 1 januari lost dit probleem bij lange na niet op'', zegt de koepel van pensioenfondsen. De Pensioenfederatie 'is niet gelukkig met de gebrekkige communicatie van de overheid over de gevolgen van deze ingrijpende maatregelen'.

Gerelateerde artikelen