Beurs16 aug '12 08:04

Meer Facebook-aandelen beschikbaar door eindigen lock up-periode

Auteur: Harmen Simon Teunis

Door het aflopen van de eerste zogeheten lock-up periode mag een grote groep beleggers hun Facebook-aandelen nu vrij gaan verhandelen. Als veel van hen daadwerkelijk verkopen, zou dat de zoveelste klap zijn voor sinds de beursgang.

De komende maanden lopen er nog meer lock up-periodes af, waardoor nog meer beleggers vrij zijn om hun Facebook-aandelen weer van de hand te doen. Maar Als dit daadwerkelijk gebeurt en de aandelenkoers wegzakt, betekent dat niet dat de financiële positie van het bedrijf direct in gevaar komt. Dat zegt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger vermogensbeheer.

"Dit bedrijf is vrijwel uitsluitend met eigen vermogen en aandelen uitgiften gefinancierd. Toekomstige overnames worden wel moeilijker", legt hij uit.

Meer waard
"Je ziet nu al dat ze slinkse wegen zoeken om de overname van Instagram te betalen. Uiteraard betalen ze ook de eigen medewerkers voor een deel met stock options en direct met aandelen. Een koersontwikkeling die onder druk blijft staan is dan geen goede zaak voor Facebook." Toch zijn er volgens Zwanenburg veel analisten die denken dat het aandeel meer waard is dan waarop het nu gewaardeerd wordt.

10 procent van de aandelen
Zwanenburg verwacht dat er vandaag flink gehandeld gaat worden in de aandelen van het sociale netwerk. "Het gaat om 10 procent van de aandelen."We weten dat de koers van Facebook al omlaag getuimeld is. Die is nu zo’n 40 procent beneden de introductieprijs. Dat creëert dus die dilemma’s", voorspelt Zwanenburg.

Het is volgens hem dan ook de vraag in welke fase Facebook nu terecht komt. "We zagen al een lagere groei bij de laatste presentatie van de kwartaalresultaten. Er is ook zorg over de ontwikkeling van advertentieopbrengsten en of zij wel genoeg opbrengsten zullen genereren op met name de smartphones."

Eerste hypefase voorbij
En dan is er nog de waardering van het aandeel. "De meest reële waarderingen die ik heb gezien liggen eigenlijk rond de 24 dollar. Er zitten ook nog wel behoorlijke optiewaarden in. Het was een ontzettende overgewaardeerde IPO. Ik vind de waardering nu wel wat meer aantrekkelijk. Je ziet ook dat er nu wat meer serieuze beleggers  bij zijn gaan behoren. Facebook is de eerste hypefase wel voorbij."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen