Beurs23 jan '13 14:49

Handel neemt wereldwijd weer toe

Auteur: Thijs Baas

De internationale handel is in november, na een stabilisering in oktober, met 0,8 procent gestegen.

Het Centraal Planbureau (CPB) meldt op basis van de eigen wereldhandelsmonitor dat vooral de import en export van de rijkere landen omhoog ging, vooral geïnspireerd door de Verenigde Staten en Japan.

Tussen september en november groeide de wereldhandel met gemiddeld 1 procent, waarmee de vooruitgang van de handel parallel liep aan het langjarig gemiddelde. De groei van de industriële productie bedroeg in november wereldwijd 0,6 procent. Een maand eerder was dat nog 0,5 procent.

De productie nam vooral toe in de opkomende economieën, terwijl de ontwikkelde landen wat dat betreft stil stonden. De Japanse economie zag de productie opnieuw afnemen. De industriële productie van de rijke landen daalde tussen september en november tot het laagste niveau sinds voorjaar 2011.

Gerelateerde artikelen