Beurs14 nov '11 11:38

Nederland dankt welvaart aan Europa

Auteur: BNR Webredactie

Nederland dankt een groot deel van haar welvaart aan Europa. Een eventueel uiteenvallen van de Economische en Monetaire Unie zou de welvaart flink aantasten.

Om een daling van de welvaart te voorkomen stellen de auteurs van het maandag verschenen boek 'Europa in Crisis. Het CPB over schulden en de toekomst van de Euro' dat het nodig is meer bevoegdheden naar Europa over te dragen om de Economische en Monetaire Unie overeind te houden.

Het gaat volgens de aan het CPB verbonden schrijvers vooral om Europees toezicht op de begrotingen van de lidstaten, maar ook om versterking van het toezicht op de banken. De huidige crisis is namelijk niet alleen een schuldencrisis van een aantal eurolanden (Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië), maar ook een bankencrisis, stellen zij.

Private sector
De schuldenlast van de veelal zuidelijke eurolanden is niet alleen het gevolg van uit de hand gelopen overheidsbegrotingen. Ook de private sector is forse schulden aangegaan, bijvoorbeeld via investeringen in onroerend goed in Spanje en Ierland, aldus de auteurs. De bankensector in de noordelijke eurolanden heeft hieraan bijgedragen door teveel geld uit te lenen aan de betrokken landen. Beter bankentoezicht in de eurozone is daarom van groot belang, luidt de conclusie.

Overdracht bevoegdheden
Overdracht van bevoegdheden is ook voor Nederland niet vrijblijvend. Nederland staat nu nog aan de ‘goede’ kant van de crisis, maar dat kan in de toekomst anders zijn. De auteurs wijzen erop dat Nederland een grote financiële sector heeft en omvangrijke hypotheekschulden. Voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioenleeftijd of het ontslagrecht kunnen dan ook voor ons land gevolgen hebben.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen