Beurs12 apr '12 15:02Aangepast op 12 apr '12 17:24

Fiscus controleert steeds minder vaak

Auteur: BNR Webredactie

De overheid loopt jaarlijks miljarden mis doordat de Belastingdienst mankracht tekort komt. Door reorganisaties kan de fiscus minder controleren, waardoor fraude vaker over het hoofd wordt gezien.

Dat beweert Abvakabo FNV. De vakbond baseert zich hierbij op informatie van leden die bij de Belastingdienst werken.

Continue reorganisatie
Door doorlopende bezuinigingen verkeert de Belastingdienst al bijna twintig jaar in een continue reorganisatie, zegt Abvakabo. De komende jaren moet er nog eens 400 miljoen gesneden worden. In 2016 zal het aantal medewerkers zijn teruggebracht van 29.000 naar 26.000.

Volgens Abvakabo kunnen door de afname in het aantal fte's en de groeiende hoeveelheid werk de controletaken niet goed worden uitgevoerd. De kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd, ligt volgens de bond inmiddels op eens in de 43 jaar. Voor de burger is dat hoogstens eens in de 100 jaar.

Aftrekpost
Fraude wordt hierdoor minder makkelijk ontdekt, wat misbruik in de hand zou werken. Abvakabo rept onder andere over kinderloze stellen die giften aan hun 'kinderen' aftrekken of huurders die hypotheekrente als aftrekpost opvoeren.

Volgens de vakbond kan met een investering van enkele honderden miljoenen zeker 1 tot misschien wel 4 miljard euro extra belastinggeld worden geïnd.

Aanscherpen
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën reageerde positief op de aantijgingen. "Ik sta uiteraard altijd open voor verbeteringen van de dienst en neem ieder signaal serieus''.

Wel zet hij zijn vraagtekens bij de berekeningen van Abvokabo. "Hetverhaal moet tot de conclusie leiden dat als je maar genoeg controles uitvoert de belastinginkomsten vanzelf stijgen. De praktijk is gelukkig anders en de Belastingdienst kiest er voor veel meer verschillende handhavingsintrumenten in te zetten.''

Volgens Weekers wordt het belastingplichtigen zo makkelijk mogelijk gemaakt waar het kan. Maar als het vertrouwen wordt geschonden, scherpt de Belastingdienst het toezicht aan, benadrukt hij.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen