Beurs11 apr '12 14:59

UWV moet zelf mensen ontslaan

Auteur: Karin Backx

Uitkeringsinstantie UWV zit zelf in de grootste bezuinigingsronde van haar geschiedenis. Terwijl door de crisis het werk alleen maar toeneemt. Het UWV moet de komende jaren duizenden werknemers ontslaan.

Dat gaf bestuursvoorzitter Bruno Bruins van het UWV woensdag aan tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2011.

Er moet de komende drie jaar een half miljard euro bespaard worden op de uitvoeringskosten. In 2015 zullen bij de organisatie nog 13.000 mensen werken, tegen 19.500 vorig jaar.

Rijen
Bruins willen geen rijen laten ontstaan bij de loketten van het UWV, zegt hij tegen BNR-verslaggever Martijn de Rijk.

"Ik wil dat alle mensen die op zoek zijn naar een baan en zich bij ons komen melden dat die echt snel worden geholpen. Het beeld van een rij wil ik graag vermijden."

Enorme operatie
Bruins erkent dat dit niet zal meevallen in deze economische tijden. "Er zijn minder vacatures en meer kandidaten, maar op onze site staan nog wel vele tienduizenden functies."

"We moeten het bij ons zelf met minder mensen en minder geld gaan doen en dat is een enorme operatie. Tussen nu en 2015 zullen er vijf- tot zesduizend mensen uitgaan. Het reguliere uitvoeringsbudget daalt met meer dan een half miljard op een begroting van 1,8 miljard. Dat is een enorme opgave."

Werkzoekenden

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de uitkeringsinstantie vorig jaar 271.400 werkzoekenden aan een baan heeft geholpen ondanks de economische tegenwind. Van hen waren er ongeveer 35.000 langdurig werkloos en ruim 8000 mensen met een arbeidshandicap.

Toen de arbeidsmarkt nog gunstiger was, in 2010, kwamen 314.000 werklozen aan de slag via het instituut. Het aantal langdurig werklozen dat toen door het UWV aan werk werd geholpen, lag met 32.000 wel iets lager dan in 2011.

Meer overtredingen
Door het strengere kabinetsbeleid ziet het UWV er ook op toe dat de ruim 1,2 miljoen klanten met een uitkering hun plichten nakomen. Hierdoor komen ook meer overtredingen aan het licht.

In 2011 ging het om 45.000 overtredingen op het gebied van onjuiste informatie, waarvan een groot deel slordigheden betrof. De totale schade bedroeg bijna 64 miljoen euro, tegen 49,5 miljoen euro in 2010.

Aan de slag
Verder werden vorig jaar 48.000 maatregelen genomen tegen mensen die zich te weinig hadden ingespannen om aan de slag te komen, waarvan 45.000 tegen WW'ers die bijvoorbeeld verzuimden zich in te schrijven als werkzoekende.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen