Beurs1 aug '12 15:31Aangepast op 1 aug '12 15:52

Muntunie als inloophuis

Auteur: Thijs Baas

Zwakke eurolanden moeten de muntunie kunnen verlaten om aan hun concurrentiepositie te werken. Als ze eenmaal weer voldoende op krachten gekomen zijn, mogen ze weer toetreden.

Dat pleidooi houdt de Duitse econoom Hans-Werner Sinn woensdag in een ingezonden artikel in de Financial Times. Als geassocieerd lid van de euro kunnen deze landen de wisselkoers van hun eigen land aanpassen om weer concurrerend te worden.

Zo kunnen de landen dramatische prijs- en loondaling als gevolg van de waardevermindering binnen de euro voorkomen. En dat kan weer economische krimp en massawerkloosheid voorkomen.

Onttrekken
Een land dat zich tijdelijk aan het euro-regime onttrekt kan minimaal twee jaar in de Europese wisselkoersmachine blijven. Zo blijft de waarde van de betreffende munt ten opzichte van de euro binnen een bepaalde bandbreedte.

En daarmee traint het land in feite voor een terugkeer naar de euro, redeneert Sinn. "Dit voorkomt een wanordelijk vertrek uit de euro en geeft landen een realistische en geloofwaardige hoop om weer naar de euro terug te keren."

Steun van eurolanden
Sinn denkt dat de uitgetreden landen wel in aanmerking moeten blijven komen voor steun vanuit de eurolanden. Ze kunnen weer lid worden als de broodnodige hervormingen en maatregelen zijn genomen om financieel weer gezond te worden.

De econoom ziet voldoende aanwijzingen uit het verleden om van een kansrijk scenario te spreken. Ook denkt de econoom dat er veel eerder steun vanuit de bevolking komt voor pijnlijke bezuinigingen, als een terugkeer naar de euro open wordt gehouden.

Onderzoeksinstituut
Sinn kreeg bij het schrijven van het artikel hulp van de Duitse professor Friedrich Sell. Sinn is als directeur verbonden aan het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Hij was altijd al een voorstander van een Griekse exit uit de euro.

Gerelateerde artikelen