Beurs28 dec '11 11:37Aangepast op 28 dec '11 15:46

Inflatie niet maatgevend bij cao-onderhandelingen

Auteur: BNR Webredactie

Werkgevers willen dat inflatie en koopkracht niet meer leidend zijn bij de komende cao-onderhandelingen.

Gezien de onzekere economische situatie moeten de bedrijfseconomische ontwikkelingen bepalend zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. Dat staat omschreven in de nota arbeidsvoorwaarden 2012 waarmee de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB de cao-onderhandelingen willen ingaan.

Arbeidskosten
De werkgevers willen een 'integraal arbeidsvoorwaardenpakket' waar alle arbeidskosten onder vallen, dus ook de kosten van het pensioen. Daarbij denken ze aan het bevriezen van de pensioenpremies die ze betalen. Indien die 'premiestabilisatie' niet mogelijk is, komt verhoging van de pensioenleeftijd of verlaging van de opbouw in beeld.

Loonstijgingen niet meetellen in pensioenopbouw
Ook willen de werkgevers voor het eerst dat loonstijgingen niet meer meetellen in de pensioenopbouw. Uitgangspunt is dat de loonkosten niet te veel oplopen. De premies die werkgevers betalen voor de pensioenvoorziening, zouden dan ook niet verder moeten stijgen.

Gerelateerde artikelen