Beurs14 jun '12 14:00

Nederland verspilt miljarden aan gasrotonde

Auteur: Anne-Greet Haars

Miljarden euro’s belastinggeld heeft de Staat in de gasrotonde gestoken, maar wat dat oplevert is volslagen onduidelijk. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport.

Nederland heeft al jaren de ambitie om het knooppunt voor gastransport in Noordwest Europa te worden. Maar bij de miljardeninvesteringen die zijn gedaan, is er niet gekeken naar nut en noodzaak van de investeringen. En bij een aankoop in Duitsland is een verlies van 1,8 miljard euro geleden.

Grote fouten
Volgens Kees Vendrik van de Rekenkamer zijn er grote fouten gemaakt door de overheid. “Het gaat om miljardeninvesteringen van staatsbedrijven: Energie Beheer Nederland en de Gasunie. Die zijn voor de volle honderd procent in handen van de staat en dus in ware publiekgeld.”

“Wij zouden denken dat als je miljarden investeert in zo’n groot project als de gasrotonde, dat je daaraan voorafgaand een maatschappelijke kostenbaten analyse laat uitvoeren”, zegt Vendrik. “Tot op de dag van de dag is deze analyse nog steeds niet uitgevoerd. Wat ons betreft zien we daar een mogelijkheid voor herstel.”

Investering Gasunie
“We hebben in ons onderzoek gekeken naar twee specifieke projecten. Eén heeft onze bijzondere aandacht: dat is de aankoop van een Duits gasnet door Gasunie. Daar heeft Gasunie een paar jaar geleden 2,1 miljard euro voor betaald en inmiddels blijkt anno 2012 dat er 1,8 miljard van het bedrag moest worden afgeboekt”, vertelt Vendrik. "Bij de investering zat een risico dat de tarieven die Gasunie in Duitsland mocht rekenen, zou worden verlaagd door de Duitse toezichthouder."

Minister van Financiën
De vraag is hoe er zo’n grote fout kan worden gemaakt. “We hebben in ons onderzoek geprobeerd na te gaan hoe de minister van financiën is omgesprongen met de specifieke investeringen. We hebben geen dossier gevonden waaruit blijkt dat de minister destijds de aankoop heeft getoetst aan het publieke belang”, zegt Vendrik.

“We zien dat de Tweede Kamer op belangrijke momenten niet belangrijk is geïnformeerd. Over de investeringen had de Kamer meer moeten weten.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen