Beurs18 apr '12 07:49

Kamp vraagt cao-advies aan sociale partners

Auteur: Thijs Baas

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken gaat de leden van de SER vragen de cao-afspraken nog eens te controleren op draagvlak.

Kamp wil weten of de afspraken kunnen rekenen op de instemming van werkgeversorganisaties en de vakbeweging. Hij wil van centrale werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid weten in hoeverre algemeen gelden de sectorafspraken bindend zijn.

Afwijken
Daarover stuurt de minister vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar wilde een meerderheid van de Kamer weten in hoeverre het voor bedrijven mogelijk was via afspraken met vakbonden te kunnen afwijken van de sector-cao's.

Volgens Kamp zorgen de cao-afspraken tussen werkgevers en vakbonden overigens wel degelijk voor arbeidsrust en maken ze het stimuleren van sociaaleconomische ontwikkelingen nodig. Toch wil de VVD-minister dat er geen al te strak keurslijf ontstaat voor ondermeningen die andere afspraken willen maken met hun werknemers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen