Beurs17 jun '11 07:43

ING ziet wel iets in verplicht aflossen

Auteur: Jorn Lucas

ING is voorzichtig enthousiast over de plannen van Rabobank om alleen nog maar annuiteitenhypotheken te verkopen. Dat zeigt ING-topman Jan Hommen op BNR. Bij Anuiteiten moet de volledige koopsom worden verkocht.

Rabobank pleit voor het verplicht stellen van een zogeheten annuïteitenhypotheek, een financiering waarbij niet alleen rente wordt betaald maar ook wordt afgelost. De bank wil zo de in het slop geraakte woningmarkt weer vlottrekken en de kansen van starters op de markt groter maken. Minister Jan-Kees de Jager liet eerder al weten dat de volledig aflossingsvrije hypotheek het veld moet ruimen.
Alles afbetalen
Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij het betaalde termijnbedrag zo wordt samengesteld dat de som van de rente en het aflossingsgedeelte gelijk blijft. De aflossingsbijdrage is aan het begin van de looptijd laag en loopt op. De rente maakt de omgekeerde beweging. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek is dan de totale lening terugbetaald.
Momenteel is deze hypotheekvorm impopulair. Consumenten kiezen bijvoorbeeld liever voor een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek waarbij wordt uitgegaan van een stijging van de waarde van het huis in de loop van de tijd, zodat de nieuwe verkoopprijs hoger zal liggen dan de hypotheeksom. Door de financiële crisis kwamen echter veel huiseigenaren in de problemen omdat de prijzen van huizen fors daalden.
De doorstroming in de koopmarkt stagneert niet alleen door onzekerheid bij consumenten, maar ook door de aangescherpte regels voor hypotheekverstrekking, aldus Moerland. Dit maakt het voor met name starters erg moeilijk de markt te betreden. Bovendien is er in de sociale huurmarkt ook sprake van stagnatie door het zogeheten scheefwonen waar mensen met hoge(re) inkomens in goedkope huizen zitten. Moerland bepleitte dan ook een betere inkomenstoets bij sociale huurwoningen.

Gerelateerde artikelen