Beurs12 mei '12 00:07Aangepast op 12 mei '12 13:43

Nieuwe blik op plannen herstructurering ING [update]

Auteur: Thijs Baas

Er komt een nieuw onderzoek naar de herstructureringsplannen voor bankverzekeraar ING. Daarbij zal ook de gedwongen verkoop van WestlandUtrecht Bank nog eens onder de loep worden genomen.

De plannen sluiten nog altijd aan bij de interne markten, en daarom zullen ze worden goedgekeurd, meldde de Europese Commissie vrijdag.

ING kreeg in oktober 2008 een noodinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse staat. Brussel stelde strenge eisen aan die steun. Zo moest het concern de bank- en verzekeringsactiviteiten opsplitsen, de Amerikaanse internetspaarbank ING Direct verkopen en ook WestlandUtrecht afstoten.

Aanpassingen
Na 2009 meldden de Nederlandse overheid en ING aanpassingen aan het plan aan bij de commissie. Deze stelt nu een diepgaand onderzoek in naar de aanpassingen. Ook tekent de commissie beroep aan tegen het vonnis van het Europees Hof, dat begin maart de uitspraak van de commissie over steunmaatregelen aan ING nietig verklaarde.

"De commissie heeft vandaag gereageerd op de gedeeltelijke nietigverklaring door het hof. Na dat arrest moest er, met het oog op rechtszekerheid, snel een nieuw besluit komen om de crisissteun verenigbaar te verklaren'', zegt eurocommissaris Joaquin Almunia (Mededinging) in een verklaring.

Bevoordeeld
De commissie stelde eerder deze maand dat ING werd bevoordeeld door een wijziging van de voorwaarden voor terugbetaling van een kapitaalinjectie die het concern in 2008 kreeg. Maar volgens het hof kon de commissie dat niet aantonen. Zij zou de zaak onvoldoende hebben onderzocht. De zegsman van Almunia benadrukte toen dat het hof het bezwaar van de commissie slechts om formele redenen heeft afgewezen.

"Omdat ik nog steeds vind dat het plan in verhouding staat tot de herstructureringseisen, hoefde er niet veel te veranderen aan het oorspronkelijke besluit. Na het besluit zijn bij de uitvoering van het plan bepaalde problemen aan het licht gekomen, die via een verder grondig onderzoek moeten worden beoordeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de Nederlandse overheid een oplossing voor deze problemen kunnen vinden'', zegt Almunia.

Drie pijlers
Het onderzoek van de commissie richt zich op drie pijlers, waaronder de mogelijkheden van de overheid om van ING meer vergoeding te krijgen. "ING heeft gedurende 3 jaar geen couponbetalingen aan de overheid gedaan, ook al boekte de onderneming winst. Daarom zal de commissie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de overheid om toch nog een afdoende vergoeding te krijgen, nu ING in staat is om dit soort vergoeding te betalen.''

Concurrentieverstoring
De commissie gaf verder aan de gedwongen verkoop van WestlandUtrecht opnieuw te onderzoeken om te zien hoe concurrentieverstoringen op de thuismarkt van ING kunnen worden aangepakt. Volgens ING is die verkoop vrijwel onmogelijk.

De commissie meldde vrijdag verder dat een klacht is ontvangen over het prijsbeleid van ING Direct in Italië. Volgens de klager zou ING staatssteun hebben gebruikt om de activiteiten uit te breiden, ten koste van concurrenten die geen steun hebben ontvangen. De commissie dient daarom een onderzoek te voeren naar het prijsbeleid van ING Direct en of dat ook zonder steun nog houdbaar is, aldus Almunia.

Om de tafel
Volgens Ulco Jonker, FD-correspondent in Brussel, is er nog weinig te zeggen over de gevolgen voor ING. "Beide partijen hebben aangegeven eerst eens met elkaar om de tafel te willen."

Wel geeft hij aan dat als Westland Utrecht niet verkocht kan worden, in ieder geval iets vergelijkbaars moet gebeuren. "Er moet in Nederland een concurrent voor ING bijkomen, vindt de commissie."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen