Beurs12 dec '12 07:38

Arbeidsmigratie wordt opnieuw een must

Auteur: Mijke Hurkx

Nederland moet vechten voor de juiste arbeidsmigrant. Want door de vergrijzing hebben we in 2040 mogelijk te kampen met een tekort van 700.000 werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

En die krapte verdwijnt pas weer na 2060. Om de juiste mensen in ons land binnen te halen, moet de overheid de arbeidsmigratie actief gaan sturen. Daarvoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie.

Monique Kremer van de WRR wijst tegenover BNR Humberto Tan op het belang van het opleidingsniveau van de arbeidsmigranten. "Van de 300.000 mensen die nu naar Nederland komen werkt een heel groot deel in tijdelijke banen, vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een deel daarvan zal blijven en de overheid moet veel meer doen in het investeren in bijvoorbeeld scholing om te voorkomen dat deze categorie niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijft bungelen."

Ook werkgevers investeren volgens Kremer onvoldoende in deze kwetsbare groep. "Het is natuurlijk niet alleen de overheid die meer moet doen aan investeren en die flexibilisering aan de onderkant zou moeten tegengaan.

Gerelateerde artikelen