Beurs30 mrt '12 06:06Aangepast op 30 mrt '12 06:53

Nederlanders zijn somber

Auteur: Fleur de Bruijn

Het gaat niet goed met Nederland, dat vindt 67% van de Nederlanders. We verwachten bovendien massaal dat de economie zal verslechteren (65%).

Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het eerste kwartaal van 2012. Sinds de zomer van 2011 is de stemming in Nederland somberder geworden.

Twee derde van de Nederlanders is pessimistisch over de toekomst. Volgens de onderzoekers vindt slechts 21 procent dat het de goede kant op gaat met ons land. In het tweede kwartaal van vorig jaar was dat nog 32 procent.

Gelukkig en somber
Tegen BNR zei onderzoeker Paul Dekker dat de oorzaak van de somberheid tweeledig is. Het negativisme over de economie komt volgens hem door de bezuinigingen.

"Maar als het gaat om de toekomst van Nederland in het algemeen, noemen mensen de volgende zaken: hoe we met elkaar omgaan, de verharding van de samenleving en de individualisering." Volgens Dekker is die laatste stemming niet nieuw, somberheid over de economie is wel een nieuwe trend.

Humberto Tan wees Dekker op het mechanisme dat men vaak negatief is over Nederland in het algemeen, maar aan de andere kant wel zegt heel gelukkig te zijn. Dat is volgens Dekker inderdaad een normaal patroon, maar de economische crisis maakt ons allemaal wel iets somberder.

Economische crisis
De economische crisis zorgt vooral voor de sombere stemming: 65 procent verwacht dat de economie het komende jaar verslechtert. Dat was een jaar geleden 21 procent. Ongeveer 30 procent van de bevolking verwacht dat de eigen financiële situatie slechter wordt, tegen 18 procent een jaar geleden.

Ondanks het toegenomen pessimisme blijven Nederlanders onverminderd tevreden met hun eigen leven. Volgens het SCP is 89 procent tevreden met de eigen gezondheid en 82 procent met de eigen financiële situatie.

Europese situatie
Ook in andere landen in Europa zijn mensen somberder over de toekomst van hun land, maar best tevreden met de eigen situatie. Het aantal mensen dat vindt dat het de goede kant op gaat, daalde in Denemarken van 59 naar 36 procent, in Frankrijk van 42 naar 15 procent en in Griekenland van 35 naar zeven procent.

Nederlanders zijn gemiddeld meer tevreden met het eigen leven, de economie en de democratie dan inwoners van andere Europese landen, aldus het SCP.

Politiek
Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft voldoende vertrouwen in het kabinet. Bij de Tweede Kamer is dat 56 procent. Die waardering voor de Haagse politiek is even hoog als begin vorig jaar.

Verdraagzaamheid
Nederlanders vinden meer verdraagzaamheid en socialer gedrag het belangrijkste maatschappelijke probleem. Op de lijst met prioriteiten zijn de economische thema's gestegen, zoals het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Mensen willen meer geld uitgeven aan onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid en minder aan ontwikkelingshulp en militaire missies.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen