Beurs16 sep '11 09:59

MKB slikt drie miljard lastenverzwaring

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet verhoogt de lasten voor het bedrijfsleven volgend jaar met drie miljard, maar toch is MKB Nederland positief over de begroting.

Volgens het CPB komt de lastenverzwaring voor ondernemers netto uit op drie miljard euro. Dat blijkt uit de voortijdig naar buiten gekomen Prinsjesdagstukken.

Gecompenseerd
Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland, reageert toch positief op de plannen. Hij vindt het vooral belangrijk dat het kabinet de financiële huishouding op orde brengt, en is daarom bereid de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven zonder morren te slikken. Daartegenover staat wel weer de afspraak dat in de jaren na 2012 de lastenverhoging wordt gecompenseerd.

Verslechtering
Het kabinet-Rutte heeft bij zijn start, bijna een jaar geleden, toegezegd dat de lasten voor het bedrijfsleven over de hele regeerperiode gelijk zullen blijven. Maar met de economische verslechtering is het de vraag of het kabinet die belofte nog kan nakomen. Zeker na de lastenverzwaring die het kabinet het bedrijfsleven in zijn eerste begroting presenteert.

Extra bezuinigingen
In de Miljoenennota waarschuwt het kabinet dat de economische vooruitzichten sinds zijn aantreden sterk zijn verslechterd. Dat kan ertoe leiden dat er in de huidige kabinetsperiode extra bezuinigingen nodig zijn, boven op de reeds ingeplande besparingen van € 18 mrd, stelt de regering. Het is de vraag of zulke extra bezuinigingen ruimte laten voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Crisismaatregelen
De hogere lasten voor het bedrijfsleven vloeien voor een groot deel (1,25 miljard euro) voort uit maatregelen die het vorige kabinet heeft genomen. Zo lopen de crisismaatregelen voor vervroegde afschrijvingen in 2012 deels af.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen