Beurs22 sep '11 15:11

ECB: Europese controle op begrotingen

Auteur: Bas Benneker

Europa moet controle kunnen uitoefenen op nationale begrotingen wanneer die het maximale tekort van 3 procent overschrijden.

Dat staat in een rapport dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag publiceerde.

Curatele
De studie werd mede geschreven door ECB-bestuurslid en hoofdeconoom Jürgen Stark. De Duitser stapte vorige maand op uit onvrede over de opkoopprogramma's voor obligaties van noodlijdende eurolanden.

De auteurs, die schrijven op persoonlijke titel, stellen voor dat landen met een begrotingstekort van meer dan 3 procent automatisch een boete krijgen. Landen die programma's voor schuldsanering niet volgen moeten onder curatele worden gesteld.

Speelruimte
"De sterk toegenomen fiscale verschillen in de eurozone als geheel en de ernstige situatie in individuele lidstaten kunnen het voortbestaan van de muntunie ondermijnen", zo waarschuwt het rapport.

Die ongewoon sterke bewoordingen deden de eurokoers direct na publicatie zakken tot een zevenmaands dieptepunt van 1,3465 dollar.

Volgens de auteurs is de huidige nadruk op strengere binnenlandse fiscale regels onvoldoende om het tij te keren. Die regels zouden nog te veel politieke speelruimte geven.

Nederlandse aanpak
Staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen zei in een reactie het rapport te verwelkomen. "Het kabinet heeft 2 weken geleden voorstellen gedaan om harde afspraken te maken om begrotingsdiscipline binnen de eurozone af te dwingen. Daarover wordt nu steun gezocht in Europa. Ik ben blij dat de opstellers van dit ECB-rapport deze aanpak overnemen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen