Beurs18 mei '11 13:27

Staat kocht Fortis rechtmatig

Auteur: Edme Koorstra

De rechtbank in Amsterdam heeft de claims van gedupeerde Fortisbeleggers tegen de Nederlandse staat afgewezen. In twee aparte zaken besloot de rechter dat de staat niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de aankoop van de Nederlandse delen van Fortis.

De Nederlandse delen van Fortis werden tijdens de financiële crisis van 2008 door de overheid uit het op de rand van de afgrond balancerende concern gehaald. Het ging vooral om de bank ABN Amro en verzekeraar ASR.
'Beleggers zijn misleid'
De Stichting FortisEffect stelde dat de overheid het concern ook op een andere manier had kunnen redden en dat beleggers tijdens de reddingsactie zijn misleid. FortisEffect wilde dat de nationalisatie in zijn geheel zou worden teruggedraaid of dat beleggers zouden worden gecompenseerd voor verliezen. De rechter zag het anders. "Het Fortisschip is in financieel zwaar weer geraakt. Drastische maatregelen in volle zee waren onvermijdelijk.''
Klagers teleurgesteld
Advocaat Adriaan de Gier, de drijvende kracht achter FortisEffect, sprak van een zeer teleurstellende en onjuiste uitspraak. "Zeker op bepaalde punten achten wij de uitkomst en motivering onbegrijpelijk en geen recht doen aan de gerechtvaardigde belangen van de beleggers en de rechtszekerheid die ook in de financiële wereld een belangrijk goed is.''
Vorderingen VEB ook afgewezen
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ageerde in zijn zaak alleen tegen de nationalisatie van ASR. Vorig jaar is in een onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld dat deze nationalisatie onnodig was. Ook de vorderingen van de VEB werden door de rechtbank echter afgewezen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen