Beurs23 mrt '18 06:49Aangepast op 23 apr '18 14:31

Topman Unilever verdient 292 keer meer dan werknemer

Auteurs: Kay Rutten en Wesley Schouwenaars

Van de grote Nederlandse beursfondsen heeft Unilver de grootste loonkloof. Een goede tweede is Heineken, met een pay ratio van 277. Het is de eerste keer dat deze pay ratio in de jaarverslagen van Nederlandse beursfondsen is opgenomen.

(Foto: ANP)

In opdracht van het Financieele Dagblad bracht beloningsadviesbureau Focus Orange de loonkloof, of pay ratio, in kaart van de grote Nederlandse beursfondsen. Paul Polman, topman bij Unilever, spant de kroon. Hij verdient zo'n 10 miljoen per jaar, een gemiddelde werknemer van Unilever 292 keer minder.

Camiel Selker, partner bij Focus Orange, verwachtte die grote verschillen wel. 'Vooraf was wel duidelijk dat de grote multinationals echt een hele hoge pay ratio zouden hebben. De pay ratio bij puur Nederlandse bedrijven, waaronder bedrijven zoals ABN AMRO die staatseigendom zijn, liggen een stuk lager.'

Selker zegt desgevraagd dat we verder niet zoveel met deze informatie kunnen. 'Waar we op gehoopt hadden was dat ondernemingen ook zouden vertellen wat ze van die pay ratio vinden', legt Selker uit. 'Of ze het goed vinden en hoe de opbouw is. Unilever doet een goede poging. Maar het is een getal, een resultante, zonder dat daar iets van een verklaring van commissarissen of bestuurders bij is over wat ze daar dan van vinden.'

Discussie over beloningsbeleid

Rients Abma, directeur van Eumedion, is van mening dat het goed is dat nu bekend wordt hoe groot de loonkloof is binnen beursgenoteerde ondernemingen en dat er duidelijkheid bestaat over de interne beloningsverhoudingen. 'Het kan een discussie uitlokken over de beloningskloof, zowel binnen als buiten de onderneming.'

Die discussie zal onder andere gevoerd worden door de aandeelhouders, die beslissen over het beloningsbeleid. 'Zij zullen dit getal ook meewegen bij het stemgedrag bij een eventuele wijziging van het beloningsbeleid. Vanaf 2020 moeten ze elk jaar stemmen over het beloningsbeleid', zegt Abma.

Heineken tweede

Polman wordt op de voet gevolgd door Heineken (277). Bij ReIX, Ahold Delhaize en Wolters Kluwer verdienen de topmannen allemaal tussen de 170-180 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. Hekkensluiters zijn tankopslagbedrijf Vopak (21), ingenieursbureau Fugro (14) en ABN Amro (9).


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen