Binnenland5 okt '16 22:22Aangepast op 6 okt '16 17:43

'Leges kunnen met helft omlaag'

Auteur: Thijs Baas

In het nieuwe wetsvoorstel van minister Blok is niet langer de gemeente, maar de bouw zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van woningen. Daarmee kan een substantieel deel van de leges uitgespaard worden, zegt Henk Homberg, vicevoorzitter van Bouwend Nederland, in BNR Bouwmeesters.

Foto: ANP
Foto: ANP

Dat er best eens wat misgaat bij woningbouwprojecten wil Homberg wel erkennen. Daarom blijft het volgens hem van belang om een bouwproject ook tijdens de uitvoering te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige. 'Dan kun je een goedkeuringsrapport krijgen voor hoe het werkelijk gemaakt is. Dat is echt een verbetering en dat kun je ook aanbieden aan kleinere bedrijven.' Én het kan dus allemaal veel goedkoper: 'Als je een woning hebt met een ton bouwkosten, kunnen wij in onze praktijk nu al met 500 tot 1.000 euro per woning die borging doen.'

Rob Mulder, directeur Strategie en Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, is nog lang niet overtuigd van de gunstige effecten op de leges. 'Het hele nieuwe stelsel dat we op gaan tuigen is zo omvangrijk, daar komen kwaliteitsborgers, instumenten, risico- en installatieladders. Ik maak me er echt heel veel zorgen over dat er echt heel veel nieuwe kosten komen. Ik denk dat dat private stelsel heel veel duurder kan worden. Daarom willen we dat de minister aantoont dat het in orde is met de kosten. En ik vind ook dat de Tweede Kamer dat moet willen weten voordat ze een eerste stap zetten in die hele stelselwijziging.'

Ontluisterend

Mulder is  is blij met de voorstellen in het wetsvoorstel die ervoor zorgen dat bouwers minder makkelijk weg kunnen komen met fouten en makkelijker aansprakelijk kunnen worden gesteld. Maar onduidelijk is volgens hem nog hoe Blok het hele stelsel van toezicht wil omgooien. 'En daarvan willen we aangetoond hebben dat ook de kwaliteit omhoog gaat en niet alleen de kosten.'

Want aan de kwaliteit schort het nogal, meent Mulder. 'Er wordt niet één huis opgeleverd zonder fouten. Er zijn gemiddeld twintig zichtbare gebreken en de milieunorm wordt in meer gevallen niet dan wel gehaald, in 50 procent van de opgeleverde woningen zit het niet goed met de ventilatie. Om dan ook nog te zeggen dat er geen fouten worden gemaakt en dat het best wel goed gaat, vind ik heel ontluisterend.'

Kwaliteitsborging

Maar volgens Wico Ankersmit, directeur vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, zíjn de leges van kleinere bouwaanvragen vaak al nauwelijks kostendekkend. En de 20 procent die je bespaart door het bouwbesluit eruit te halen is te weinig om het stelsel overeind te houden, meent hij. De focus is volgens hem te veel komen te liggen op de papieren werkelijkheid; er wordt veel tijd gestoken in het toetsen van de aanvraag, de tekening zoals de ontwerper of architect die heeft gemaakt en er is te weinig focus op het uiteindelijk te leveren product.

Hij is dan ook een stuk minder te spreken over het kwaliteitstoezicht, zoals dat in de nieuwe wet wordt vastgelegd. 'Wij zijn ervan overtuigd dat het allemaal beter kan als je het goed organiseert. Maar wat hou je over aan echte kwaliteitsborging? Het nieuwe stelsel vervangt de 'zijwieltjes' van bouw- en woningtoezicht door 'zijwieltjes' van de kwaliteitsborger. Wij zouden willen zien dat de bouwer zelf de kwaliteit goed borgt en aan het eind wil laten zien dat hij er trots op is.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen