Binnenland15 nov '16 08:04

'Aandacht helpt beter tegen online pesten dan software'

Auteur: Thijs Baas

Nederlandse kinderen zijn online gemener tegen andere kinderen dan hun Europese leeftijdsgenoten. Uit internationaal onderzoek zou blijken dat ze bij de meest roekeloze en meedogenloze van Europa horen. Gepleit wordt voor meer inzet van monitor- en beveiligingssoftware, maar volgens Remco Pijpers van Mijn Kind Online is dat niet de oplossing.

Foto: ANP
Foto: ANP

Wat leerlingen vooral nodig hebben is aandacht. En dan niet van spionage-software, zegt Pijpers. Je moet als school en als ouder voortdurend laten blijken dat je oog hebt voor hun digitale leefwereld, ook met alle voordelen. Als je een sfeer creëert waarin het normaal is om daar over te praten, voelen jongeren zich gezien.' Pijpers denkt dus dat er meer winst te halen is als scholen en ouders zelf actiever hun verantwoordelijkheid nemen.

Niet gemener

Pijpers is niet overtuigd van het feit dat Nederlandse kinderen per se gemener zijn dan kinderen elders in Europa. Sterker: veel problemen komen mogelijk juist voort uit het feit dat ze actiever zijn en zo vaker tegen problemen aanlopen. Wel is het belangrijk om een plan te hebben om in te kunnen grijpen als er bijvoorbeeld blootfoto's rondgaan. Maar ook preventie is van groot belang. 'Dat betekent dat je in de les aandacht hebt voor internet en niet alleen voor pesten, maar voor alles wat jongeren met elkaar online doen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen