Binnenland15 dec '17 16:57Aangepast op 15 dec '17 17:29

Nederlands in de knel op de universiteit

Auteur: BNR Webredactie

Het Nederlands op de universiteiten komt in het gedrang door de snelle opkomst van Engelstalige opleidingen. Doceren wordt daardoor zelfs onmogelijk, vindt Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Universiteiten geven te veel opleidingen in het Engels. Daardoor kunnen ze de studenten geen Nederlandse literatuur aanschrijven. 'Als je zo de nadrukt legt op het Engels valt de beheersing van de Nederlandse taal weg,' zegt Jensen.

Je ontwikkelt je taal ook nog als je op de universiteit zit en dat is cruciaal voor later. 'Studenten moeten wel goed zijn in grammatica, want dat is nodig als ze zich op de Nederlandse arbeidsmarkt willen positioneren.'

Joost van den Vondel

Daarom moet de Nederlandse taal weer de norm worden op de universiteiten. Want Nederlandse literatuur is ook niet te vertalen in het Engels. 'Bijvoorbeeld bij Joost van den Vondel. De dubbelzinnigheid van het treurspel van Vondel gaat allemaal verloren als je de tekst in het Engels vertaalt.'

'Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten, Erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten'. Na lang steggelen kwamen we uit op 'Heavenly justice has been benevolent to me, and protected me and my endangered city'.

Tweetalige opleidingen

Een tweetalige opleiding zou in sommige gevallen wel een alternatief kunnen zijn. 'Je moet je afvragen waartoe dat Engels dient en of het een meerwaarde heeft', zegt Jensen. 'Maar dat geldt ook voor de andere talen. Je moet niet doorschieten.'

De kentering

Op twee vlakken is er al een verandering ingezet. 'Aan de ene kant is er al een bewustwording gaande bij docenten en faculteiten. Die zien ook in dat je dit serieus moet nemen. En ook politici hebben al hun zorg uitgesproken', zegt Jensen.

Maar voordat die kentering kan komen moet het besef eerst nog meer indalen. 'Internationalisering is niet altijd beter, die tendens is er nog te veel. Hele universiteiten schakelen over op het Engels. Een oplossing zou kunnen zijn om in Nederlandstalige opleidingen meer anderstalige minors te vervlechten.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen