Binnenland29 mrt '18 12:49

'Eindexamen op middelbare school moet helemaal anders'

Auteur: Anne Myrthe Korvinus

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt al te werken aan een curriculum dat beter aansluit op de vaardigheden van middelbare scholieren. De VO-raad stelde eerder dat de focus te veel op het leren voor het examen ligt en te weinig op andere vaardigheden.

'We zijn sowieso al met scholen aan het nadenken over hoe ze meer differentiatie kunnen aanbrengen, want er zijn al wat mogelijkheden' zegt de minister. 'Bijvoorbeeld op hoger niveau examen doen.' Slob zegt hierover sowieso al in gesprek te zijn vanwege de gestarte curriculumherziening. 'Dan moet je ook nadenken over de toetsing en de examinering. We wachten nog op een advies van de Onderwijsraad hierover. Die gaat ook in de komende tijd komen.'

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, stelt dat het examen nu veelal als doel gezien wordt, terwijl het een middel hoort te zijn. 'Het examen stuurt nu het onderwijs aan. Een veelgenoemde klacht in het voortgezet onderwijs is het teaching to the test.' Minister Slob is het ermee eens dat beter moet worden nagedacht over hoe lesstof wordt aangeboden en hoe zwaar de examinering op die lesstof drukt.

'Kennis is en blijft belangrijk, maar vaardigheden en sociale vorming is voor leerlingen heel belangrijk', zegt Rosenmöller. Die ontwikkeling stokt volgens hem wanneer leerlingen in de bovenbouw komen en zich vooral moeten focussen op het eindexamen.

Hervorming examensysteem

De verandering van het huidige examensysteem bestaat uit maatregelen die direct invloed hebben en die meer tijd kosten. 'Op korte termijn kunnen we de examens flexibiliseren, zodat er meerdere examenmomenten zijn. Zo haal je de druk van die uitpuilende gymzalen in mei er een beetje af.'

De volledige fundamentele herijking die Rosenmöller voor ogen heeft, moet zich focussen op teruggaan naar het voortgezet onderwijs, namelijk het voorbereiden op het vervolgonderwijs. 'De uitval in het vervolgonderwijs is te groot. De balans tussen kennis en persoonsvorming moet meer centraal staan en door het examen versterkt worden.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen