Binnenland7 aug '18 13:22

'Een paar procent zeewater is al een probleem'

Auteur: Kay Rutten

Door de droogte en de lage waterstanden heeft ons landschap steeds meer te kampen met verzilting. Zout water stroomt steeds verder de rivieren op en daardoor komt onder andere de drinkwatervoorziening in gevaar. 'Ook al ziet u over een aantal dagen regen, dat betekent nog niet dat het probleem is opgelost', vertelt Hans de Vries, voorzitter van de Landelijk Coördinatiecommissie Waterverdeling. De scheepvaart en de landbouw worden het hardst getroffen door de verzilting. 'Boeren zullen zich moeten gaan oriënteren op andere gewassen die minder water nodig hebben', waarschuwt Joost Delsman hydroloog bij Deltares.

Vanuit het gebied van De Stichtse Rijnlanden wordt extra zoetwater aangevoerd naar het westen om de verzilting te voorkomen. Dit gebeurt onder andere via gemaal De Aanvoerder.
Vanuit het gebied van De Stichtse Rijnlanden wordt extra zoetwater aangevoerd naar het westen om de verzilting te voorkomen. Dit gebeurt onder andere via gemaal De Aanvoerder. (Foto: ANP)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen