Binnenland4 dec '18 16:51Aangepast op 4 dec '18 19:07

Toezichthouder kritisch op inlichtingendiensten

Auteur: BNR Webredactie

De MIVD en de AIVD handelen misschien in strijd met de WIV, de nieuwe Wet op de Inlichtingendiensten. Cruciale waarborgen voor de bescherming van burgers missen nu gedeeltelijk of zelfs geheel. Dat staat in een zeer kritische tussenrapportage die toezichthouder CTIVD maakte over de werking van de WIV. 'Er zijn wezenlijke risico's', zegt Jantine Kervel van de CTIVD.

Een van de taken van de inlichtingendiensten is niet alleen het verzamelen van gegevens, maar ook het verwerken ervan. 'Het kaf van het koren scheiden', zegt Kervel die na een risicoanalyse concludeert dat die verwerking van relevante data onvoldoende terugkomt in werkprocessen en beleid. 'Het risico is dat ze te veel binnenhalen, dat ze onnodig de privacy van de burger schenden'. Volgens Krevel zijn er geen aanwijzingen van onrechtmatig handelen door de diensten, maar is het risico 'wezenlijk' dat dit kan gebeuren. 'Instrumenten voor interne controle op het gebied van rechtmatigheid ontbreken'.

LUISTER OOK: Strijd tegen WIV nog niet gestreden

LUISTER OOK: 'Gebrekkige waarborgen inlichtingenwet zijn kwalijk'

2018-11-20 17:10:25 ZOETERMEER - Dick Schoof het nieuwe hoofd van de AIVD. ANP FREEK VAN DEN BERGH
2018-11-20 17:10:25 ZOETERMEER - Dick Schoof het nieuwe hoofd van de AIVD. ANP FREEK VAN DEN BERGH (Freek van den Bergh)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen