Binnenland8 jan '19 12:19Aangepast op 8 jan '19 13:02

Overlast door storm

Auteur: BNR Webredactie

Nederland beleeft de eerste storm van 2019. Er is gewaarschuwd dat de noordwesterwind in combinatie met springtij verraderlijke situaties kan opleveren. De KLM heeft 159 Europese vluchten geannuleerd, Rotterdam plaatste afzettingen op laag gelegen kades, Groningen en Friesland stelden dijkbewaking in. Verslaggever Hugo Reitsma was in Delfzijl in het waterschap Noorderzijlvest.

Waterschappen in het noorden van het land hebben dijkdoorgangen gesloten vanwege de storm en de hoge waterstand en er is dijkbewaking ingesteld. Het waterpeil lijkt wél langzamer te stijgen dan vanochtend werd verwacht. Gevreesd werd dat door de storm opnieuw stranden ernstig vervuild zouden raken door de ronddrijvende containers, maar ook dat lijkt mee te vallen. Volgens de Leeuwarder Courant is de voormalige NAM-locatie op Ameland door het hoogwater weggespoeld en is vervuilde grond in zee gespoeld. Rijkswaterstaat heeft de IJsselkering, een stormvloedkering, gesloten.

ANP CATRINUS VAN DER VEEN.
ANP CATRINUS VAN DER VEEN. ( ANP)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen