Binnenland11 nov '19 14:12Aangepast op 11 nov '19 15:33

Algemeen directeur Douane: 'Organisatie is vergrijsd'

Auteur: BNR Webredactie

De Douane wordt geconfronteerd met grote veranderingen. Niet alleen stijgt het aantal te controleren goederen jaar na jaar pijlsnel door de veranderende wereldhandel, ook de Brexit en straks de vergrijzing zetten de dienst onder druk. Algemeen directeur Nanette van Schelven is daarom blij met de extra wervingsacties vanwege Brexit, maar volgens haar is daarmee de kous niet af.

Voor het eerst in jaren kan de Douane weer forse wervingsacties opzetten. Nu Brexit voor de deur staat, zijn er meer mensen nodig. Maar ook naast de Brexit moeten er extra mensen bijkomen. Toen Nanette van Schelven begon als algemeen directeur, aan boord kwam, was de gemiddelde leeftijd 55. 'Dat geeft aan dat we tussen nu en vijf jaar een forse uitstroom hebben van mensen die met pensioen gaan', zegt Van Schelven.

Groter dan Brexit

De Douane is de afgelopen decennia behoorlijk vergrijsd. Ook als de Brexit eenmaal een feit is, zal er nog fors geworven moeten worden. 'Wij staan de komende jaren nog eens een keer voor zo'n grote wervingsactie, nog iets groter dan we voor de Brexit hebben moeten doen.'

Data

Of die mensen een op een zullen worden vervangen is niet zeker. Volgens de algemeen directeur moet er ook gekeken worden naar andere profielen, zoals data-specialisten en technologische innovaties. 'Wij zijn een data-gedreven organisatie. We hebben denk ik veel meer mensen in de data science nodig', zegt Van Schelven. In 2008 verwerkte de Douane 8 miljoen pakketjes. Dit jaar waren dat er 130 miljoen. Risicoselectie zal steeds slimmer moeten gebeuren en daar heeft de Douane nieuwe profielen voor nodig.

Een illegale sigarettenfabriek die werd ontdekt tijdens invallen van de fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane in Limburg in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel.
Een illegale sigarettenfabriek die werd ontdekt tijdens invallen van de fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane in Limburg in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. (ANP ROB ENGELAAR)

Gerelateerde artikelen