Binnenland29 dec '21 10:25

'Herindeling levert geen schaalvoordelen op'

Auteur: BNR Webredactie

Over drie dagen verdwijnen er 7 gemeenten door herindeling en blijven er nog 345 over. Sinds de Tweede Wereldoorlog vindt een gestage herindeling plaats, zegt directeur Maarten Allers van het Centrum voor Economie van de Lagere Overheden COELO. 'Het levert geen schaalvoordelen op. Hoe ver wil je gaan?'

(Flickr / Kitty Terwolbeck)

Afnemend grensnut

Volgens Allers fuseren veel gemeenten omdat ze de nieuwe taken van de Rijksoverheid niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. 'Alles wordt groter, en als jij niet groter wordt, word je ook niet meer voor vol aangezien, is het idee.' Want Allers vraagt zich af waar de grens van het fuseren ligt. 'Over dertig jaar kunnen we niet meer herindelen. We moeten nu al nadenken waar we naartoe willen. Hoeveel gemeenten willen we hebben? Hoe groot moet een gemeente zijn en wat moet een gemeente allemaal doen?' Allers merkt op dat daar nog niet over wordt nagedacht.

Geen schaalvoordeel

En dat is vreemd, want volgens Allers levert een fusie geen enkel schaalvoordeel op qua Financiën. 'Het kost ook niets, maar je moet niet denken dat je er geld aan overhoudt.' Wél ziet de directeur dat herindeling een nadelig effect heeft op het stemgedrag van burgers. 'Mensen komen minder stemmen na een herindeling.' Dat geldt blijkens onderzoek niet alleen voor verkiezingen op gemeenteraadsniveau, maar ook voor die van de Tweede Kamer.

'Mensen verliezen het vertrouwen in de overheid, de overheid verliest het contact met de mensen. Herindeling versterkt dat.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen