Binnenland8 feb '22 16:13

Politiebonden staken: geen boetes voor lichte overtredingen

Auteur: BNR Webredactie

De politievakbonden hebben hun achterban opgeroepen vanaf woensdagochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Dit is onderdeel van hun actie voor een betere cao. De vakbonden spreken van 'een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje.'

De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet. 'Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest', laten de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB weten.

'Geen vrijbrief voor overtredingen'

'Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent', benadrukken de bonden.

Politiebonden teleurgesteld

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. 'Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.'

Gerelateerde artikelen